www.tiskarstvo.net
Deadline for Abstract Submission:
20.02.2020.
O KONFERENCIJI RADOVI PRIJAVA KOTIZACIJA ORGANIZACIJA INFORMACIJE GALERIJA
AUTORI I RADOVI
Darko Agić
Ana Agić
Nikolina Stanić Loknar
Jana Žiljak Gršić
Dijana Nazor
Vilko Žiljak
Damir Modrić
Denis Jurečić
Sanja Bjelovučić Kopilović
Marin Vukasović
Jevgenij Paščenko
Sanja Bračun
Maja Komljenović
Andrijana Filko
Andrea Ledić
Tomislav Bogović
Silvio Plehati