Agić Ana

Ana Agić, Nenad Breslauer; Recent halftoning graphic systems

Anić Ivičić Marko

Marko Anić Ivičić, Andrija Bernik, Damir Vusić; Virtualna prezentacija interijera

Antonić Tin

Ljiljana Matuško Antonić, Tin Antonić; Zaštita autorskih prava

Bajić Milan

Milan Bajić, Ida Popčević, Petar Jandrić; Uvođenje videokonferencijske nastave na Tehničko veleučilište u Zagrebu: studija slučaja

Barišić Mario

Marinko Žagar, Mario Barišić, Igor Čaljkušić; Metode i principi upravljanja promjenama u procesu implementacije cjelovitih ICT projektnih rješenja  
Josipa Lajkovič, Klaudio Pap, Mario Barišić; Virtualni doradni modeli

Batinić Ivica

Ivica Batinić, Amra Tuzović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj metoda i kvalitativnih kriterija računalne grafike i 3D animacija u području vizualnih efekata

Bernašek Aleksandra

Gorazd Golob, Primož Wiengerl, Aleksandra Bernašek, Aleš Hladnik; Mottling u digitalnomm tisku

Bernik Andrija

Zvonimir Sabati, Andrija Bernik; Generating terrain and hi details using texture maps     
Marko Anić Ivičić, Andrija Bernik, Damir Vusić; Virtualna prezentacija interijera      
Saša Car, Damir Vusić, Andrija Bernik; Usporedba CPU i GPU renderiranja

Bjelovučić-Kopilović Sanja

Sanja Bjelovučić Kopilović, Ivor Strelar, Krešimir Štih; Postavljanje kinematičkih kontrola na 3D kostur humanoidnog lika u 3ds Max-u

Bolčević Nikolona

Snježana Ivančić Valenko, Nikolina Bolčević, Dean Valdec; Analiza pogrešaka nastalih konverzijom datoteka kod izrade grafičke pripreme za tisak publikacija

Brajković Paul

Krešimir Štih, Paul Brajković, Vlatko Kopilović; Animacija humanoidnog modela potpomognuta digitalnim hvatanjem pokreta

Bratić Diana

Diana Bratić; Projektni menadžment i virtualni projektni ured u grafičkoj proizvodnji

Brekalo Sanja

Sanja Brekalo, Željko Knok, Nenad Breslauer; Optimizacija procesa prijeloma publikacija korištenjem skriptiranja

Breslauer Nenad

Sanja Brekalo, Željko Knok, Nenad Breslauer; Optimizacija procesa prijeloma publikacija korištenjem skriptiranja      
Ana Agić, Nenad Breslauer; Aktuelni rasterski grafički sustavi      
Željko Knok, Nenad Breslauer, Nevenka Breslauer; Dobra praksa E-učenja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Breslauer Nevenka

Željko Knok, Nenad Breslauer, Nevenka Breslauer; Dobra praksa E-učenja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Car Saša

Saša Car, Damir Vusić, Andrija Bernik; Usporedba CPU i GPU renderiranja

Cviljušac Vladimir

Vladimir Cviljušac, Džafer Kudumović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj i izrada interaktivnih multimedijskih grafičkih sučelja i aplikacija     
Tibor Skala, Andrej Božić, Vladimir Cviljušac; Multimedijsko prostorno interaktivno beskontaktno sučelje

Čačić Marko

Marin Milković, Robert Geček, Marko Čačič; Dinamična izrada rasterske grafike pomoću udaljene web aplikacije 

Čaljkušić Igor

Igor Čaljkušić, Ana Hoić, Jana Žiljak Vujić; Reprodukcija likovnog djela s njenim vizualnim i infracrvenim stanjem     
Marinko Žagar, Mario Barišić, Igor Čaljkušić; Metode i principi upravljanja promjenama u procesu implementacije cjelovitih ICT projektnih rješenja

Divjak Alan

Alan Divjak, Damir Modrić; Ultra-brzo računalno generiranje holograma visoke rezolucije sa punim paralaksom    
Marko Maričević, Ivana Pavlović, Miroslav Mikota, Alan Divjak; Analiza metoda forenzike digitalnog zapisa fotografije

Dunđer Ivan

Ivan Dunđer, Antun Koren, Tibor Skala; Reinženjeringom poslovnih procesa do optimirane poslovne tehnologije i modela informacijskog sustava 
Antun Koren, Ivan Dunđer, Tibor Skala; Alati za implementaciju i detekciju nevidljivih vodenih žigova u digitalnim slikama

Friščić Martina

Martina Friščić, Jana Žiljak Vujić, Vilko Žiljak, Klaudio Pap; Nevidljiva grafika na transparentnim materijalima s flekso tiskom

Geček Robert

Marin Milković, Robert Geček, Marko Čačić; Dinamična izrada rasterske grafike pomoću udaljene web aplikacije

Gligora Marković Maja

Maja Gligora Marković, Ivan Pogarčić, Sanja Spajić; Primjena pravila grafičkog dizajna na primjeru www.veleri.hr

Golob Gorazd

Gorazd Golob, Primož Wiengerl, Aleksandra Bernašek, Aleš Hladnik; Mottling u digitalnomm tisku      
Gorazd Golob, Bojan Rotar, Nevenka Jereb, Igor Majnarić; Čitljivost Braillovog pisma

Golob Lea

Lea Golob; Nova znanja za nova delovna mesta

Hercigonja-Szekeres Mira

Mira Hercigonja-Szekeres, Nenad Sikirica, Mario Somek; Sigurnost i zaštita zdravstvenih podataka

Hladnik Aleš

Gorazd Golob, Primož Wiengerl, Aleksandra Bernašek, Aleš Hladnik; Mottling u digitalnomm tisku

Hoić Ana

Maja Matas, Anayath Rajendrakumar, Ana Hoić; Uloga dizajnera u dvostrukoj infracrvenoj grafici      
Igor Čaljkušić, Ana Hoić, Jana Žiljak Vujić; Reprodukcija likovnog djela s njenim vizualnim i infracrvenim stanjem     
Ivana Žiljak Stanimirović, Nikolina Stanić Loknar, Ana Hoić; Rastriranje s piktogramima kao rasterskim elementom

Ibrahimefendić Salim

Salim Ibrahimefendić, Amra Tuzović; Papir kao grafički materijal

Ivančić-Valenko Snježana

Snježana Ivančić Valenko, Nikolina Bolčević, Dean Valdec; Analiza pogrešaka nastalih konverzijom datoteka kod izrade grafičke pripreme za tisak publikacija

Jandrić Petar

Milan Bajić, Ida Popčević, Petar Jandrić; Uvođenje videokonferencijske nastave na Tehničko veleučilište u Zagrebu: studija slučaja

Janković Mario

Maja Turčić, Mario Janković; Kako Digital Right Movement šteti e-knjigama

Knok Željko

Sanja Brekalo, Željko Knok, Nenad Breslauer; Optimizacija procesa prijeloma publikacija korištenjem skriptiranja      
Željko Knok, Nenad Breslauer, Nevenka Breslauer; Dobra praksa E-učenja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Kopilović Vlatko

Krešimir Štih, Paul Brajković, Vlatko Kopilović; Animacija humanoidnog modela potpomognuta digitalnim hvatanjem pokreta

Koren Antun

Antun Koren, Ivan Dunđer, Tibor Skala; Alati za implementaciju i detekciju nevidljivih vodenih žigova u digitalnim slikama    
Ivan Dunđer, Antun Koren, Tibor Skala; Reinženjeringom poslovnih procesa do optimirane poslovne tehnologije i modela informacijskog sustava

Koren Tajana

Nikolina Stanić Loknar, Maja Rudolf, Tajana Koren; Programiranje novih filtera i primjena na rasterske elemente slika

Kudumović Džafer

Vladimir Cviljušac, Džafer Kudumović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj i izrada interaktivnih multimedijskih grafičkih sučelja i aplikacija

Lacković Andriana

Olivia-Silvana Prlić, Andriana Lacković, Filip Lončar; Papirnate novine i e-novine u 21. stoljeću

Lajkovič Josipa

Josipa Lajkovič, Klaudio Pap, Mario Barišić; Virtualni doradni modeli

Lešin Gordana

Gordana Lešin; Dizajn internetske komunikacije u sustavu predškolskog obrazovanja

Lončar Filip

Olivia-Silvana Prlić, Andriana Lacković, Filip Lončar; Papirnate novine i e-novine u 21. stoljeću

Lugović Sergej

Sergej Lugović; Što bi bilo kada bi ISVU sustav bio sustav za izdavanje knjiga?

Maričević Marko

Marko Maričević, Ivana Pavlović, Miroslav Mikota, Alan Divjak; Analiza metoda forenzike digitalnog zapisa fotografije

Marincel Petra

Petra Marincel, Olivia-Silvana Prlić; NFC pametni plakati      
Ivan Rajković, Petra Marincel; Korištenje Videa u edukaciji na TVZ-u

Matas Maja

Maja Matas, Anayath Rajendrakumar, Ana Hoić; Uloga dizajnera u dvostrukoj infracrvenoj grafici

Matijević Mile

Velimir Pavić, Mile Matijević, Mario Tomiša, Renata Tomerlin; Trendovi u grafičkoj industriji 

Matuško Antonić Ljiljana

Ljiljana Matuško Antonić, Tin Antonić; Zaštita autorskih prava

Mikota Miroslav

Marko Maričević, Ivana Pavlović, Miroslav Mikota, Alan Divjak; Analiza metoda forenzike digitalnog zapisa fotografije

Milković Marin

Marin Milković, Robert Geček, Marko Čačić; Dinamična izrada rasterske grafike pomoću udaljene web aplikacije      
Klaudio Pap, Rajendrakumar Anayath, Marin Milković; Da li je Nanografija budućnost?

Miljković Petar

Petar Miljković, Dean Žvorc; DRM - u grafičkoj produkciji e-knjige

Modrić Damir

Alan Divjak, Damir Modrić; Ultra-brzo računalno generiranje holograma visoke rezolucije sa punim paralaksom

Morić Kolarić Branka

Branka Morić Kolarić, Ivana Žiljak Stanimirović; Algoritamsko miješanje ultraljubičastih i infracrvenih bojila      
Vilko Žiljak, Branka Morić Kolarić; Razvoj CMYUVIR separacije u zaštitnom ofsetnom tisku

Mrvac Nikola 

Nikola Mrvac - POZVANO PREDAVANJE; Dizajn okružja u kom se uči – evolucijski korak prema individualizaciji obrazovanja    
Ivica Batinić, Amra Tuzović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj metoda i kvalitativnih kriterija računalne grafike i 3D animacija u području vizualnih efekata   
Vladimir Cviljušac, Džafer Kudumović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj i izrada interaktivnih multimedijskih grafičkih sučelja i aplikacija

Naprta Rajko

Rajko Naprta; Hrvatska grafička industrija i europsko tržište

Pap Klaudio

Klaudio Pap, Vilko Žiljak; Implementacija dinamičke Infraredizajn® (IRD) zaštite u ispis PostScript printera      
Josipa Lajkovič, Klaudio Pap, Mario Barišić; Virtualni doradni modeli      
Martina Friščić, Jana Žiljak Vujić, Vilko Žiljak, Klaudio Pap; Nevidljiva grafika na transparentnim materijalima s flekso tiskom      
Klaudio Pap, Rajendrakumar Anayath, Marin Milković; Da li je Nanografija budućnost?

Paščenko Jevgenij

Jevgenij Paščenko, Nika Šimičić, Ante Brala; Primijenjena lingvistika i lingvističke tehnologije: iz ukrajinske prakse

Pavić Velimir

Velimir Pavić, Mile Matijević, Mario Tomiša, Renata Tomerlin; Trendovi u grafičkoj industriji

Pavlović Ivana

Marko Maričević, Ivana Pavlović, Miroslav Mikota, Alan Divjak; Analiza metoda forenzike digitalnog zapisa fotografije

Periša Mario

Mario Periša, Sanja Zlatić; Primjena načela zlatnog reza u organiaciji kompozicije fotografskog kadra

Pogarčić Ivan

Ivan Pogarčić; "Od pojma do koda i zapisa; pitanje svrhe"     
Maja Gligora Marković, Ivan Pogarčić, Sanja Spajić; Primjena pravila grafičkog dizajna na primjeru www.veleri.hr

Politis Anastasios - Manolis

Anastasios - Manolis Politis, Maja Rudolf, Jana Žiljak Vujić; CMYKIR separacija dva portreta za poštansku marku

Popčević Ida

Milan Bajić, Ida Popčević, Petar Jandrić; Uvođenje videokonferencijske nastave na Tehničko veleučilište u Zagrebu: studija slučaja

Prlić Olivia-Silvana

Olivia-Silvana Prlić, Andriana Lacković, Filip Lončar; Papirnate novine i e-novine u 21. stoljeću      
Petra Marincel, Olivia-Silvana Prlić; NFC pametni plakati

Rajendrakumar Anayath

Maja Matas, Anayath Rajendrakumar, Ana Hoić; Uloga dizajnera u dvostrukoj infracrvenoj grafici      
Klaudio Pap, Rajendrakumar Anayath, Marin Milković; Da li je Nanografija budućnost?

Rajković Ivan

Ivan Rajković, Petra Marincel; Korištenje Videa u edukaciji na TVZ-u

Rudolf Maja

Anastasios - Manolis Politis, Maja Rudolf, Jana Žiljak Vujić; CMYKIR separacija dva portreta za poštansku marku      
Nikolina Stanić Loknar, Maja Rudolf, Tajana Koren; Programiranje novih filtera i primjena na rasterske elemente slika

Sabati Zvonimir

Zvonimir Sabati, Andrija Bernik; Generating terrain and hi details using texture maps

Skala Tibor

Tibor Skala, Andrej Božić, Vladimir Cviljušac; Multimedijsko prostorno interaktivno beskontaktno sučelje      
Antun Koren, Ivan Dunđer, Tibor Skala; Alati za implementaciju i detekciju nevidljivih vodenih žigova u digitalnim slikama
Ivan Dunđer, Antun Koren, Tibor Skala; Reinženjeringom poslovnih procesa do optimirane poslovne tehnologije i modela informacijskog sustava 
Vladimir Cviljušac, Džafer Kudumović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj i izrada interaktivnih multimedijskih grafičkih sučelja i aplikacija     
Ivica Batinić, Amra Tuzović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj metoda i kvalitativnih kriterija računalne grafike i 3D animacija u području vizualnih efekata

Spajić Sanja

Maja Gligora Marković, Ivan Pogarčić, Sanja Spajić; Primjena pravila grafičkog dizajna na primjeru www.veleri.hr

Stanić-Loknar Nikolina

Nikolina Stanić Loknar, Maja Rudolf, Tajana Koren; Programiranje novih filtera i primjena na rasterske elemente slika      
Ivana Žiljak Stanimirović, Nikolina Stanić Loknar, Ana Hoić; Rastriranje s piktogramima kao rasterskim elementom

Stojaković Biljana

Biljana Stojaković; Francuski nazivi tipografskih veličina u hrvatskom jeziku

Strelar Ivor

Sanja Bjelovučić Kopilović, Ivor Strelar, Krešimir Štih; Postavljanje kinematičkih kontrola na 3D kostur humanoidnog lika u 3ds Max-u

Šimičić Nika

Jevgenij Paščenko, Nika Šimičić, Ante Brala; Primijenjena lingvistika i lingvističke tehnologije: iz ukrajinske prakse

Štih Krešimir

Krešimir Štih, Paul Brajković, Vlatko Kopilović; Animacija humanoidnog modela potpomognuta digitalnim hvatanjem pokreta     
Sanja Bjelovučić Kopilović, Ivor Strelar, Krešimir Štih; Postavljanje kinematičkih kontrola na 3D kostur humanoidnog lika u 3ds Max-u

Tomiša Mario

Velimir Pavić, Mile Matijević, Mario Tomiša, Renata Tomerlin; Trendovi u grafičkoj industriji 

Turčić Maja

Maja Turčić, Mario Janković; Kako Digital Right Movement šteti e-knjigama

Tuzović Amra

Salim Ibrahimefendić, Amra Tuzović; Papir kao grafički materijal      
Ivica Batinić, Amra Tuzović, Nikola Mrvac, Tibor Skala; Razvoj metoda i kvalitativnih kriterija računalne grafike i 3D animacija u području vizualnih efekata

Valdec Dean

Snježana Ivančić Valenko, Nikolina Bolčević, Dean Valdec; Analiza pogrešaka nastalih konverzijom datoteka kod izrade grafičke pripreme za tisak publikacija

Vusić Damir

Marko Anić Ivičić, Andrija Bernik, Damir Vusić; Virtualna prezentacija interijera      
Saša Car, Damir Vusić, Andrija Bernik; Usporedba CPU i GPU renderiranja

Wiengerl Primož

Gorazd Golob, Primož Wiengerl, Aleksandra Bernašek, Aleš Hladnik; Mottling u digitalnomm tisku

Zlatić Sanja

Mario Periša, Sanja Zlatić; Primjena načela zlatnog reza u organiaciji kompozicije fotografskog kadra

Žagar Marinko

Marinko Žagar, Mario Barišić, Igor Čaljkušić; Metode i principi upravljanja promjenama u procesu implementacije cjelovitih ICT projektnih rješenja

Žiljak Stanimirović Ivana

Ivana Žiljak Stanimirović; Proširena infracrvena stvarnost u dizajnu i komunikaciji      
Branka Morić Kolarić, Ivana Žiljak Stanimirović; Algoritamsko miješanje ultraljubičastih i infracrvenih bojila      
Ivana Žiljak Stanimirović, Nikolina Stanić Loknar, Ana Hoić; Rastriranje s piktogramima kao rasterskim elementom

Žiljak Vilko

Vilko Žiljak, Branka Morić Kolarić; Razvoj CMYUVIR separacije u zaštitnom ofsetnom tisku      
Klaudio Pap, Vilko Žiljak; Implementacija dinamičke Infraredizajn® (IRD) zaštite u ispis PostScript printera   
Martina Friščić, Jana Žiljak Vujić, Vilko Žiljak, Klaudio Pap; Nevidljiva grafika na transparentnim materijalima s flekso tiskom 

Žiljak Vujić Jana

Anastasios - Manolis Politis, Maja Rudolf, Jana Žiljak Vujić; CMYKIR separacija dva portreta za poštansku marku      
Martina Friščić, Jana Žiljak Vujić, Vilko Žiljak, Klaudio Pap; Nevidljiva grafika na transparentnim materijalima s flekso tiskom      
Igor Čaljkušić, Ana Hoić, Jana Žiljak Vujić; Reprodukcija likovnog djela s njenim vizualnim i infracrvenim stanjem

Žvorc Dean

Petar Miljković, Dean Žvorc; DRM - u grafičkoj produkciji e-knjige

 

Patrik Ervell’s latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was “interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3” and even included ‘90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland ’83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .