REPRODUKCIJA LIKOVNOG DJELA S NJEGOVIM VIZUALNIM I INFRACRVENIM STANJEM

The reproduction of a visual work of art with its visual and infrared state

Igor Čaljkušić, Ana Hoić, Jana Žiljak Vujić

Sažetak

Razvijena je metoda reprodukcije umjetničkog djela koje ima u sebi aktivnu infracrvenu sliku. Procedure koriste rastrirano stanje Z slike u dvije razine. Nulto stanjeX0 i X40 pokrivenost u pozitivnom rasterskom dijelu koje je izvedeno iz bit mapiranja s individualnim oblikom rasterske čelije. Postavljen je model koji koristi samo ta dva stanja. Time se postiže veća kontrola na široki spektar boja, posebno u niskim tonovima koje CMYKIR separacija rješavana kao iznimke. Istu metodu predlažemo i za pasivna snimanja u muzejima i likovnim galerijama. Do danas su se umjetnička likovna djela snimala u infracrveno spektru kao „pasiva zapis“. Sada predlažemo, te uvodimo u tiskarsku reprodukcija monografija slika dva stanja: vizualno i u infracrvenom što je i inaće sadržano svakom likovnom djel. Kolekcionari će dobiti nov način provjere i sigurnost u proceduri ocjenjivanja autentičnosti djela, posebno djela starih majstora. 

A method for reproducing works  of art has been developed that contains active infrared images. The procedures use bit-mapped Z image states in two levels. The zero state X0 and X40 coverage in the positive bitmap part derived from bit-mapping with an individual raster cell form. A model has been set that uses only those two states. Greater control is achieved over a wide spectrum of colors, especially in low tones that are set as exceptions in CMYKIR separation.The same method is proposed for passive shooting in museums and picture galleries. Up to date works of art had been filmed in the infrared spectrum as „passive records“. Now we propose, and introduce two states into monograph picture printing reproduction: the visual and infrared that any work of art has. Collectors will get a new way of authentification and security in the procedure of a work of art's authenticity evaluation, especially when works of old masters are in question.

Ključne riječi:Near Infra Red (NIR), vidljivi dio spektra (VS), dvostruka slika, RBG, CMYK InfraredArt, dvoslojna separacija, IRD, CMYKIR
Key words: InfraredArt, Double-layer separation, IRD, CMYKIR

Uvod

Proučavanje slikarskih umjetničkih dijela njihova interpretacija, značaj za razvoj umjetnosti kroz povijest čovječanstva oduvijek je zaokupljalo ne samo povijesničare umjetnosti već sve koji su u njima prepoznavali ljepotu, vještinu, talent, tankočutnost izraza umjetnika.
Etabliranjem umjetničke prakse kao važnog društvenog segmenta kao i povijesti umjetnosti kao znanstvene discipline koja proučava umjetničku pojavnost, pojavila se veća potreba za reprodukcijom umjetničkih dijela u obliku promotivnih postera, kataloga izložbi, monografskih izdanja…
U 20.om stoljeću bilježimo prve tiskane publikacije izložbi i reprodukcija umjetničkih djela kao i čitav spektar različitih suvenira koje muzeji tiskaju za potrebe promocije, izlaganja, metodološki oblikovanih kako bi komunicirali s javnošću.
Iz povijesnog pregleda razvoja muzeja kao kolektora umjetničkih djela i potrebe da se ta umjetnička djela prikažu javnosti kao i potrebe ljudi da pojedina umjetnička djela imaju kod kuće bar u obliku reprodukcije, razvidna nam je potreba grafičara da postignu visoke standarde u reprodukciji umjetničkih djela kao jednog od dokaza vještine, znanja i tehnologije kojom raspolažu. Vrlo često je u grafičkim krugovima reprodukcija umjetničkih dijela smatrana prestižnim poslom.
Reprodukcija umjetničkih dijela oduvijek je predstavljala zahtjevan tiskarski izazov zbog potrebe za što vjernijom kolorističkom reprodukcijom originala.
Zahvaljujući spoznajama koje donosi InfraRed teorija o svojstvu bojila da imaju odziv u NIR (Near Infra Red) području razvijena je metod reprodukcije umjetničkog djela koje ima u sebi i aktivnu infracrvenu sliku.

Metodologija i mogućnosti

Do danas su se umjetnička likovna djela snimala u infracrveno spektru kao „pasivni zapis“. Sada predlažemo, te uvodimo u tiskarsku reprodukcija mogućnost slike u dva stanja: vizualno i nfracrveno. Reprodukcijske procedure koriste rastrirano stanje Z slike u dvije razine. Nulto stanje X0 i X40 pokrivenost u pozitivnom rasterskom dijelu koje je izvedeno iz bit mapiranja s individualnim oblikom rasterske čelije. Postavljeni model koristi samo ta dva stanja. Time se postiže veća kontrola na široki spektar boja, posebno u niskim tonovima koje kod CMYKIR separacije rješavamo kao iznimke.
Činjenica da umjetnička djela imaju odziv u NIR području ljudskom oku nevidljiv ostvarile su se pretpostavke za čitav niz mogućnosti u reprodukciji  i interpretaciji umjetničkih djela.
U ovom radu dotaknuti ćemo se tri mogućnosti koje IR teorija i reprodukcija u CMYKIR području nudi.

Prvi primjer koji možemo analizirati temeljen je na činjenici da svako umjetničko djelo osim u vidljivom emitira i u IR području. Ukoliko zabilježimo odvojeno vidljivu sliku i IR sliku CMYKIR metoda reprodukcije na prethodno opisan način omogućava nam da reproduciramo “dvojnu” sliku tj sliku identičnu originalu.
Na ovaj način  možemo otisnuti kataloge umjetničkih djela koji u sebi sadrže reprodukcije djela bazirane na autentičnim fotografijama. Značaj takvog pristupa iščitava se kod potrebe kolekcionara da u svojoj kolekciji imaju što vjerniju dokumentaciju umjetničkog djela kako u autentičnosti tako i u kolorističkoj vjerodostojnosti. 
Sa aspekta arhiviranja i dokaza o vjerodostojnosti umjetničkog djela reproducirano umjetničko djelo moguće je detektirati u InfraRed području isključivo ako je fotografija načinjena na originalnom djelu te je reproduciran njen NIR i VS dio koji će biti vidljiv samo na reproduciranom djelu dok će bilo kakva manipulacija u vidu skeniranja ili presnimavanja izgubiti odziv u NIR djelu spectra.

Drugi primjer koji navodimo proizlazi iz obrnutog logičkog slijed. Ukoliko je moguće reproducirati djelo u njegovom VS i IR odzivu nameće se i mogućnost da je ciljano moguće slikati na način da umjetnička slika u sebi sadrži vidljivi dio i onaj drugi “skriveni” IR dio.
Ovakav pristup pred umjetnike postavlja nove izazove u edukaciji, kako načiniti a potom i slikati bojilima koja su vizualno identična al imaju drugačiji odziv u NIR području.
Ovakav pristup otvara i potpuno novo područje u području slikarstva jer omogućava umjetniku da stvara korelacije među dvjema slikama, vidljivom i IR slikom. Također, izučavanje takvog pristupa slikanju postavlja pred povijesničare umjenosti zadaću promjene paradigme u interpretaciji umjetničkog djela.

Treći primjer posljedica je prethodno opisana dva primjera. Ciljano slikanje dviju slika, vidljive i IR slike zahtjeva i potrebu reprodukcije identičnog likovnog djela. Za razliku od prvog primjera u kojem smo imali IR sliku ko rezultat slučajnog i nesvjesnog odabira bojila od strane umjetnika te je ponekad bilo dovoljno reproducirati sliku samo u njenom vidljivom dijelu, drugi primjer u kojem umjetnik slikajući sliku i u IR području zahtjeva reprodukciju identičnu originalnom umjetničkom djelu.
Kako bismo zorno ilustrirali prethodno opisana tri primjera donosimo djelo akademske slikarice Nade Žiljak “Karneval” koje u vidljivom djelu spektra svojom kolorističkom puninom ocrtava atmosferu karnevalske razdraganosti i veselja.

a

Kad promotrimo separaciju slike u CMYKIR modu prema opisanoj metodi vidimo da u prostoru K kanala postoji “nevidljiva” tj IR slika koja sadrži u sebi elemente koji su rezultat slučajnog odabira bojila umjetnice kao i elemente slike koji su namjerno slikani da budu nevidljivi u vidljivom dijelu slike no pojavljuju se u IR zapisu. 

a

Zaključak

InfraRed tehnologija sa aspeka reprodukcije umjetničkih djela donijela je čitav niz novina prvenstveno proširivši mogućnost reprodukcije djela standardnim tiskarskim tehnika a da pri tom prenese umjetninu u njenom vidljivom i IR dijelu.
Značajan doprinos InfraRed tehnologije u analizi umjetničkih djela očituje se u detektiranju autorstva nad djelom. Obzirom da je odziv u NIR području svojstvo bojila osvjetljenog infrared izvorom svjetla moguće je detektirati za pojedine umjetnike na osnovu bojila koje su koristili i karakteristične geste kojom su nanosili bojilo pripada li djelo određenom umjetniku. Ova mogućnost vjerujemo bila bi od velike pomoći kod proučavanja djela starih majstora.
Sa stanovišta slikarske tehnologije InfraRed teorija mogla bi pomoći kod analize svojstava pojedinih bojila i njihovog sastava što je izuzetno bitno u restauratorskim poslovima umjetničkih djela.
U segmentu samog nastajanja umjetničkog djela IR teorija ponudila je umjetnicima nove mogućnosti izražavanja, slikanje na način da slika sadrži dvojni zapis, vidljivi i IR zapis.

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .