Implementacija dinamičke Infraredizajn® (IRD) zaštite u ispis PostScript printera

Klaudio Pap, Vilko Žiljak

Sažetak

Prilikom ispisa dokumenta iz za to predviđenog računala na svaki ispisani arak bila bi ugrađena na unaprijed definiranom mjestu projektirana dinamička PostScript Infraredesign® (IRD) zaštita kodnog imena IRDMark. U momentu ispisa iz bilo kojeg programa iz operativnog sistema preko našeg IRD PPD (PostScript Printer Description) zapisa prvi se put automatski ugrađuje i primjenjuje zaštitna IRD grafika s definiranom skrivenom porukom u bliskom infracrvenom (NIR) području. Ovu novu metodu kodiranja ispisa smo nazvali IRDMark metodom I za tu svrhu projektiran PPD zapis “IRDMark upravljače”.
Moguće je na svakom drugom računalu imati ugrađene različite IRDMark upravljače koji generiraju drugačije IRD grafike što može autentificirati svaku IRDMark instalaciju s drugačijom zaštitom.
Na taj način je ispisani dokument autentični original koji je zaštićen protiv fotokopiranja i skeniranja. Prilikom fotokopiranja ili skaniranja takvog dokumenta IRD grafika više ne daje definiranu skrivenu poruku pod infracrvenom detekcijom.

Ključne riječi: Zaštitni tisak, Infraredesign, NIR, Postscript

Uvod

Upotreba postojećeg izuma „Infracrveni tisak s procesnim bojama“, bila je primjenjiva jedino na način da se je prije pokretanja printerskog procesa definirala dualna infracrvena grafika (Infraredesign®  grafika) po zadanom algoritmu koja se potom puštala kao bilo koji drugi sadržaj u tiskarski proces [1] , [2]. Na taj način je korisnik imao utjecaj na formiranje, dizajniranje i printanje grafike sa zaštitnim svojstvima. U ovoj novoj metodi se stvara zaštitna grafika izvan kontrole korisnika na način da se ugrađuje automatski sama u toku tiskarskog procesa kao ugrađena zaštitna oznaka na svaku stranicu korisničkog sadržaja iz bilo kojeg programa iz operativnog sustava računala.
Rješenje ugradnje Infraredesign® (IRD) označavanja na ispisnom mediju bazira se na dinamičkoj ugradnji PostScript IRD grafike (kodnog imena IRDMark) u trenutku kada se ispisni file prosljeđuje Postscript RIP-u (Raster Image Processor) iz kojeg se pokreće ispis na ispisni medij. Stoga što stvorena metoda ne smije utjecati na standardni proces tiska korisničkog sadržaja IRDMark se ugrađuje kao predprocesirana PostScript funkcija.      
Najrašireniji jezik za opis stranice (PDL - Page Description Language) današnjice je PostScript jezik. On je sadržan i kao bazična tehnologija unutar PDF (Portable Document Format) standardnog formata dokumenta. PostScript je također standardni programski jezik s kojim komuniciramo s digitalnim ispisnim uređajima. To je ostvareno preko PostScript interpretera kao programskog jezika implementiranog u sučelje za obradu slikovnih elemenata i rastera (Raster Image processor - RIP) koji je pridružen digitalnom ispisnom uređaju. Na taj način se ostvaruje ispis iz bilo kojeg programa koji može stvoriti PostScript zapis na bilo koji digitalni ispisni uređaj. Opis ispisne stranice u PostScript jeziku je definiran u korisničkom koordinatnom prostoru. U RIP-u će se izvršiti konverzija iz korisničkog koordinatnog prostora u koordinatni prostor ispisnog uređaja s definiranom ispisnom rezolucijom. U RIP procesu postoji faza rastriranja koja je različita za različite ispisne digitalne uređaje. Glavni zadatak te faze je kreiranje impresije sivoće ili tona boje u našim očima za ispisni digitalni uređaj spojen na RIP. Tu se vrši punjenje binarnog podatka za svaki adresirani ispisni slikovni element. Binarni podatak se nalazi na odgovarajućoj memorijskoj adresi u raster memoriji koja se još naziva i slikovna memorija, a njen cijeli sadržaj bitmapa ili pixmapa. Svi procesi u ovoj fazi odvijaju se u koordinatnom sustavu ispisnog digitalnog uređaja.
Različita svojstva i mogućnosti PostScript interpretera unutar RIP-a dodjeljenog nekom ispisnom uređaju se mogu kontrolirati i projektirati preko PPD (PostScript Printer Description) tekstualnog zapisa.  To uključuje kontrolu različitih formata stranica, dohvat i upotreba fontova, kontrolu i ugradnju rasterskih algoritama, upotrebu i kontrolu ispisnog kolor prostora i mnoge druge. Nemaju svi ispisni uređaji jednake mogućnosti upotrebe i kontrole nad njima. Preko PPD upravljačkih zapisa (eng. drivers) nam se omogućuje dohvat informacija o željenim opcijama ispisnog uređaja, promjena početnih printerskih postavki, kao i ugradnja novih PostScript funkcija čiji rezultat želimo vidjeti na ispisu.

Dinamička Infraredizajn® (IRD) zaštita

Stvaranje zaštitnog infracrvenog označavanja (kodnog imena IRDMark) u obliku zaštitne grafike koristi mogućnost ubacivanja dodatnih PostScript funkcija kroz PPD upravljački zapis u RIP proces. Zbog toga se Infraredesign® algoritam morao za potrebe ove metode prethodno pretvoriti u PostScript funkciju da bi se ugradio u PPD upravljački zapis.
Termin IRDMark predstavlja dinamičko označavanje svake ispisne stranice koja je poslana preko PPD upravljačkog zapisa koji ima ugrađenu PostScript funkciju nastalu iz Infraredesign® algoritma. Takva grafika ima dualna svojstva na način da se u vidljivom dijelu spektra vidi jedna kontinuirana kolor slika, a u nevidljivom blisko infracrvenom području (NIR) kontinuirana skrivena slika vidljiva samo s NIR kamerom. Za takvu grafiku koristimo termin Infraredesign® (IRD).
IRDMark nije dio korisničkog sadržaja stranice, već je to dodatno zaštitno svojstvo koje proizlazi kao rezultat RIP sustava u koji s jedne strane ulazi sadržaj stranice od strane korisničko programa, a s druge strane ulazi PostScript IRD programski kod koji ugrađuje zaštitnu grafiku povrh svih sadržaja stranice  na projektiranu poziciju. Pojaviti će se vizualno kao naknadni „digitalni štambilj“ koji se nikako ne može ukloniti, a skrivena se informacija koju nosi nemože naknadno fotokopirati, skanirati i obnoviti.

Eksperimentalni  rezultati

Na takvom ispisu se uz korisnički sadržaj pojavljuje i ugrađena IRDMark slika, stvorena u samom printeru u vremenu trajanja tiskovnog procesa bez znanja i utjecaja od strane korisnika. Uvjet vidljivosti projektirane skrivene slike je tisak na bilo kojem PostScript kolor printeru koji podržava CMYKn kolor sustav. U taj skup ulaze i svi printerski sustavi (na primjer ploteri) s više bojila (nastavak n) uz uvjet da imaju bazne četiri CMYK boje koje prepoznaje dodjeljen PostScript RIP. Na CMYK printerima koji nisu PostScript IRDMark je neprimjenjiv, a na PostScript printerima koji nisu CMYK IRDMark nije detektibilan. Zaštita je detektibilna u bliskom infracrvenom (NIR) području s priređenom detekcijskom aparaturom [3].
IRDMark grafika se ugrađuje zajedno s digitalnim sadržajem stranice u jedan PostScript protok (stream) prije procesa rasterizacije u RIP-u, a iz RIP-a izlazi jedan bitmapirani ispis koji može biti usmjeren na tiskarski mehanizam ili u PS file koji se može naknadno otiskivati, a da već u sebi ima ugrađenu IRD zaštitu.
Metoda ugradnja IRDMark grafike može imati pozicioniranje neovisno o korisničkoj orijentaciji i formatu stranice. To se postiže detektiranjem širine i visine stranice unutar PPD upravljačkog zapisa pa se može željena referentna pozicija ugradnje IRDMark grafike definirati unutar PostScript koordinatnog sustava. Jednom pozicionirani IRDMark se može naknadno skalirati i rotirati ovisno o dimenzijama i orjentacija izlaznog formata ispisnog uređaja.
Na slici 1, 2, 3 i 4 prikazani su eksperimentalni rezultati četiri rezličita projektirana i ugrađena IRDMark upravljača. Svaki PoStScript CMYKn uređaj koji je kontroliran preko PPD drivera se može upotrijebiti za ugradnju IRDMark zaštite. To znači da je primjena moguća na manjim A4 printerima do velikih ploterskih sustava na neograničene vrste materijala uz preduvjet moguće primjene IRD metode. Ovakav sustav se može koristiti i na ofsetne kolor sustave kada PostScript RIP služi za predprocesiranje separacija boja za izradu ofsetnih ploča pa će svaki finalni CMYK otisak imati zaštitnu IRD grafiku bez utjecaja korisnika što se može upotrijebiti za kontrolu i autentifikaciju proizvoda tiskare.


IRDMark1 vidljivo       IRDMark1 NIR (1000 nm)

Slika 1. Eksperimentalni rezultat primjene IRDMark1 zaštite skanirano u vidljivom i NIR spektru (1000 nm)


IRDMark2 vidljivo       IRDMark2 NIR (1000 nm)

Slika 2. Eksperimentalni rezultat primjene IRDMark2 zaštite skanirano u vidljivom i NIR spektru (1000 nm)


IRDMark3 vidljivo       IRDMark3 NIR (1000 nm)

Slika 3. Eksperimentalni rezultat primjene IRDMark3 zaštite skanirano u vidljivom i NIR spektru (1000 nm)


IRDMark4 vidljivo       IRDMark4 NIR (1000 nm)

Slika 4. Eksperimentalni rezultat primjene IRDMark4 zaštite skanirano u vidljivom i NIR spektru (1000 nm)

Moguće korištenje je za zaštitu računa, potvrda, ispisa domovnica, ispisa diploma, ispisa osobnih karata, ispisa igra na sreću, javnobilježničkih isprava, svake stranice financijskih izvještaja na svim nivoima, korporacijskim ispisnim dokumentima, certifikatima koji prate određene robe i usluge i mnoge druge mogućnosti koje iz toga proizlaze.
Prilikom izrade dokumenata, vrijednosnica kod kojih postoji mogućnost krivotvorenja s ovim izumom otvara se novo poglavlje u zaštiti tiska primjenom infracrvenog spektra. Infracrveni slikovni elementi ljudskom oku nisu vidljivi, no upotrebom uređaja koji detektiraju odziv u infracrvenom dijelu spektra ti zaštitni elementi postaju instrumentalno vidljivi.

Zaključak

Prilikom ispisa dokumenta iz za to predviđenog računala na svaki ispisani arak bila bi ugrađena na unaprijed definiranom mjestu projektirana dinamička PostScript IRD zaštita. U momentu ispisa iz bilo kojeg programa iz operativnog sistema preko IRD PPD (PostScript Printer Description) zapisa automatski bi se ugrađivala IRDMark grafika s definiranom skrivenom porukom u bliskom infracrvenom (NIR) području. Ovu metodu kodiranja ispisa smo nazvali IRDMark metodom, a za tu svrhu projektiran PPD zapis smo nazvali  “IRDMark upravljač“ (eng. Driver).
Moguće je na različitim računalima imati ugrađene različite IRDMark upravljače koji generiraju drugačije IRD grafike što može autentificirati svaku IRDMark  instalaciju s drugačijom zaštitom. Može se projektirati da više IRDMark instalacija ima istu vizualnu kodnu sliku s različitim skrivenim NIR porukama. Sve kombinacije koje izviru iz ove logike su također moguće pa i forenzika para: ispisni uređaj i računalo. Sustav se može koristiti kao sustav za zaštićivanje bilo kojih dokumenata za koji se odredi potreba za budućom autentifikacijom. Na taj način je ispisani dokument autentični original koji je zaštićen protiv fotokopiranja i skaniranja. Prilikom fotokopiranja ili skaniranja takvog dokumenta IRD grafika više ne daje definiranu skrivenu poruku pod infracrvenom detekcijom.

Literatura

[1] V. Žiljak, K. Pap, I. Žiljak, CMYKIR security graphics separation in the infrared area, Infrared Physics and Technology, 52, 2-3 (2009) pp. 62-69.

[2] Pap, K.; Žiljak, I.; Žiljak-Vujić, J. Image Reproduction for Near Infrared Spectrum and the Infraredesign Theory. // Journal of Imaging Science and Technology. 1, 54(2010), str. 10502-1 - 10502-9.

[3] V. Žiljak, K. Pap, I. Žiljak Stanimirović, DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE FOR ZRGB INFRAREDESIGN DEVICE,  Technical Gazette. 18, 2 (2011) pp.153-159.

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .