tiskarstvo.dizajn@tvz.hr; jana@ziljak.hr

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP

TISKARSTVO & DIZAJN 2018.

16. - 17. ožujka 2018.

Otvorenje u petak 16. ožujka 2018.
u Velikoj dvorani Školske knjige, Masarykova 28
u 10 sati
u 16 sati Veleučilište Krapina u Krapini

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - Centar za grafičko inženjerstvo
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Sveučilište Sjever, Varaždin - Koprivnica
Athens Technological Educational Institute (ATEI), 
The Department of Graphic Arts Technology, Greece
The Technological Institute of Textile & Sciences, Birla Colony, Bhiwani, India
Sveučilište u Mariboru, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku,
Inštitut za medijske komunikacije & Alma Mater Europaea – ECM, Maribor, Slovenija
Veleučilište Hrvatsko Zagorje, Krapina
Veleučilište u Rijeci
Grafička škola u Zagrebu, Hrvatska
Školska knjiga, Zagreb
Grafički zavod Hrvatske 
Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije


TEME KONFERENCIJE

1. Projektni menadžment u grafičkim i informacijskim sustavima 
2. Informacijski i komunikacijski sustavi u grafičkoj struci
3. Računalni informacijski sustavi i ispis podataka
4. Multimedija u E-obrazovanju
5. Obrazovanje na daljinu
6. Grafika dokumenata i vrijednosnica
7. Vještačenje u tiskarstvu, dizajnu i politehnici
8. Multimedija i inovacije u tiskarstvu
9. Tehnologije zaštitnog tiska