www.tiskarstvo.net

O KONFERENCIJI RADOVI PRIJAVA KOTIZACIJA ORGANIZACIJA INFORMACIJE GALERIJA

Prva konferencija TISKARSTVO &
DIZAJN održana je 1990.
u Stubičkim toplicama.

Pregled konferencija
i radova od 2003.-2020.ZBORNIK RADOVA 2020http://jana.ziljak.hr/Bezier.mp4

a