tid2021@tiskarstvo.net   jana@ziljak.hr   tiskarstvo.dizajn@tvz.hr

PREDSJEDNICA KONFERENCIJE

izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić

www.ziljak.hr

UREDNICA ZBORNIKA RADOVA KONFERENCIJE I PREDSJEDNICA RECENZENTSKOG ODBORA

izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović


AGENCIJA - administrativno vođenje

Medicentar d.o.o.
e-mail: info@medicentar.hr
Tel: 01 2305 444