tid2021@tiskarstvo.net   jana@ziljak.hr   tiskarstvo.dizajn@tvz.hr

KOTIZACIJA za objavu rada

Kotizacija za objavu rada uključuje međunarodno recenziranje, izlaganje i objavu rada u zborniku radova i elektroničko izdanje. Autori dobivaju program i sažetak radova na otvaranju Konferencije.

Iznos kotizacije:

Redovna kotizacija za sudjelovanje i objavu rada:
1.980,00 HRK + PDV • 260,00 € + VAT(25%)

Sudionici:
980,00 HRK + PDV • 130,00 € + VAT(25%)

Studenti:
600,00 HRK + PDV • 80,00 € + VAT(25%)

Za informacije u vezi hotelskog smještaja možete kontaktirati:
Medicentar d.o.o.
e-mail: info@medicentar.hr
Tel: 01 2305 444

NAČIN PLAĆANJA

Medicentar d.o.o.
Božidarevićeva 7, 10 000 Zagreb
OIB: 29335485941
BANKA: Zagrebačka banka
IBAN: HR3023600001101301067
SWIFT: ZABAHR2X

POZIV NA BROJ: OIB osobe
SVRHA: Uplata kotizacije za (ime i prezime osobe)