tid2021@tiskarstvo.net   jana@ziljak.hr   tiskarstvo.dizajn@tvz.hr
The Printing&Design Conference is under the auspices and it is supported by IC - the International Circle of Educational Institutes of Graphic-Media Technology and Management

aa
TISKARSTVO & DIZAJN 2021 - ZBORNIK RADOVA


Svečano otvaranje konferencije 

u srijedu 9. 6. 2021.
u 11 sati u velikoj dvorani Grafičkog fakulteta u Zagrebu, Getaldićeva 2

u četvrtak 10. 6. 2021. 
od 10 sati online 

Pozvano predavanje - dr. sc. Tonči Jeličić Prezentacija

Pozvano predavanje - Ana Marošević Dolovski, mag. ing. techn. graph. Prezentacija

Konferencija T&D za grafičku tehnologiju, multimediju i vizualne komunikacije, dizajn i umjetnost tiska, stvorila je jednu od vodećih platformi za komunikaciju i objavljivanje radova u grafičkoj struci.

T&D okuplja profesionalce iz područja grafičkog inžinjerstva, dizajna, informatičare, e-izdavače, djelatnike iz tiskarske proizvodnje, vlasnike brendova, multimedijalne kreativce i inovatore u grafičkoj struci.

Tijekom događanja vodeći stručnjaci u grafičkoj industriji, inovatori, istraživači, znanstvenici, studenti i krajnji korisnici mogu procijeniti najnovija dostignuća u istraživanju i razvoju te naučiti kako to može utjecati na njihove osobne aktivnosti i poslovanje.

Cilj konferencije je postići pravi balans, od unutarnje strukture do pokretanja inovacija i kreativnosti.


Teme konferencije / Conference topics

1. Računalna grafika, dizajn i tisak / Computer graphics, design and printing
2. Digitalna sigurnost i zaštita podataka na grafičkim proizvodima / Digital security and data protection on graphic products
3. Forenzika u grafičkoj struci, vještačenja, sustavi zaštita / Forensics in the graphic profession, expertise, protection systems
4. Računalni informacijski sustavi i ispis podataka / Computer information systems and data printing
5. Dizajn i multimedija u E-obrazovanju i E-literaturi / Design and multimedia in E-education and E-literature
6. Dizajn ambalaže i grafičkih proizvoda / Packaging and graphic product design
7. Digitalni tisak na tekstilu / Digital printing on textile
8. Digitalni tisak na papiru i kartonaži / Digital printing on paper and cardboard
9. Obrazovanje u području dizajna i tiskarstva / Education in the field of design and printing
10. 3D modeliranje, 3D printanje / 3D modeling, 3D printing


Suoganizatori konferencije Tiskarstvo i Dizajn 2021:

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - Centar za grafičko inženjerstvo
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Sveučilište Sjever, Varaždin - Koprivnica
HELGRAMED - the Hellenic Union of Graphic Arts and Media Technology Engineers, Greece
GRAPHMEDLAB - The Hellenic Graphic-Media Research Lab, University of West Attica, Greece
DCRUST - Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, India
Sveučilište u Mariboru, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku,
Inštitut za medijske komunikacije & Alma Mater Europaea – ECM, Maribor, Slovenija
Školska knjiga, Zagreb
Grafički zavod Hrvatske 
Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb


www.tiskarstvo.net

jana@ziljak.hr

tiskarstvo.dizajn@tvz.hr