tid2021@tiskarstvo.net   jana@ziljak.hr   tiskarstvo.dizajn@tvz.hr

Radi sadašnje loše epidemiološke situacije konferencija će se održati 9. i 10. lipnja 2021.
Program će biti objavljen 1. lipnja na ovoj web stranici.

Konferencija T&D za grafičku tehnologiju, multimediju i vizualne komunikacije, dizajn i umjetnost tiska, stvorila je jednu od vodećih platformi za komunikaciju i objavljivanje radova u grafičkoj struci.

T&D okuplja profesionalce iz područja grafičkog inžinjerstva, dizajna, informatičare, e-izdavače, djelatnike iz tiskarske proizvodnje, vlasnike brendova, multimedijalne kreativce i inovatore u grafičkoj struci.

Tijekom događanja vodeći stručnjaci u grafičkoj industriji, inovatori, istraživači, znanstvenici, studenti i krajnji korisnici mogu procijeniti najnovija dostignuća u istraživanju i razvoju te naučiti kako to može utjecati na njihove osobne aktivnosti i poslovanje.

Cilj konferencije je postići pravi balans, od unutarnje strukture do pokretanja inovacija i kreativnosti.


Teme konferencije / Conference topics

1. Računalna grafika, dizajn i tisak / Computer graphics, design and printing
2. Digitalna sigurnost i zaštita podataka na grafičkim proizvodima / Digital security and data protection on graphic products
3. Forenzika u grafičkoj struci, vještačenja, sustavi zaštita / Forensics in the graphic profession, expertise, protection systems
4. Računalni informacijski sustavi i ispis podataka / Computer information systems and data printing
5. Dizajn i multimedija u E-obrazovanju i E-literaturi / Design and multimedia in E-education and E-literature
6. Dizajn ambalaže i grafičkih proizvoda / Packaging and graphic product design
7. Digitalni tisak na tekstilu / Digital printing on textile
8. Digitalni tisak na papiru i kartonaži / Digital printing on paper and cardboard
9. Obrazovanje u području dizajna i tiskarstva / Education in the field of design and printing
10. 3D modeliranje, 3D printanje / 3D modeling, 3D printing


Suoganizatori konferencije Tiskarstvo i Dizajn 2021:

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - Centar za grafičko inženjerstvo
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Sveučilište Sjever, Varaždin - Koprivnica
Hrvatska gospodarska komora
Athens Technological Educational Institute (ATEI), 
The Department of Graphic Arts Technology, Greece
The Technological Institute of Textile & Sciences, Birla Colony, Bhiwani, India
Sveučilište u Mariboru, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku,
Inštitut za medijske komunikacije & Alma Mater Europaea – ECM, Maribor, Slovenija
Veleučilište Hrvatsko Zagorje, Krapina
Veleučilište u Rijeci
Grafička škola u Zagrebu, Hrvatska
Školska knjiga, Zagreb
Grafički zavod Hrvatske 
Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije
Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb

www.tiskarstvo.net

jana@ziljak.hr

tiskarstvo.dizajn@tvz.hr