Usporedba otiska na ploteru i printeru za cmyK vrijednosti blizanaca bojila većih od 60% pokrivenosti

Ana Agić, Aleksandra Bernašek Petrinec

Ključne riječi: blizanci boja, NIR tehnologija dvojne slike, proširena NIR vizualizacija slike