Oblikovanje vizualnog identiteta mobilne aplikacije

Aleksandra Bernašek Petrinec, Lucija Kopić

Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu - student

Sažetak

Razvoj korisničkog iskustva i sučelja (UX/UI) ključan je proces u razvoju svake mobilne aplikacije. Uloga dizajnera u izradi aplikacije mnogo je više od biranja boja i tipografije. Prije nego što se projekt počne vizualizirati u nekom grafičkom softveru, potrebno je istražiti konkurenciju, ispitati tržište i skicirati ideje.
Aplikacija na čijem će se primjeru ti procesi prikazati bavi se prodajom i naručivanjem slastica. Osim sučelja za korisnike tj. naručitelje, razvijeno je i sučelje za pružatelje usluge, slastičare pomoću kojega oni mogu upravljati svojim proizvodima.
Praktični dio se sastoji od istraživanja, izrade vizualnih elemenata u grafičkom programu Adobe Illustratoru te dizajniranja aplikacije pomoću Adobe Xd programa. Finalni prototip aplikacije je interaktivan kako bi se što bolje prikazale sve funkcionalnosti koje aplikacija ima.

Ključne riječi: korisničko iskustvo, mobilna aplikacija, grafički dizajn, UX i UI dizajn

 

Abstract

User experience and interface development (UX / UI) is a key process in the development of any mobile application. The role of a designer in creating an application is much more than choosing colors and typography. Before a project can be visualized in any graphics software, it is necessary to research the competition, examine the market and sketch ideas.
Example on whom processes will be shown is the application that deals with ordering and selling sweets. In addition to the interface for users, i.e. customers, an interface has been developed for service providers, confectioners, through which they can manage their products.
The practical part consists of researching, creating visual elements in the graphics program Adobe Illustrator and designing the application using the Adobe Xd program. The final prototype of the application is interactive in order to better show all the functionalities that the application has.

Keywords: user experience, mobile application, graphic design, UX and UI design