EVALUACIJA UPOTREBLJIVOSTI WEB SADRŽAJA PRIMJENOM UMJETNE INTELIGENCIJE

Diana Bratić1, Nikolina Stanić Loknar1, Denis Jurečić1, Petar Miljković2

1 Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet,
2 Sveučilište Sjever, Multimedija, oblikovanje i primjena

Sažetak

Korisnost web stranice započinje njezinim sadržajem i često se definira kao jednostavnost korištenja iste. To je pokazatelj koji govori je li web stranica učinkovita, laka za navigaciju i zadovoljavajuća iz točke gledišta korisnika. Korisnost web sadržaja sastoji se od naučivosti, pamtljivosti, čitljivosti, pristupačnosti, pouzdanosti i kompatibilnosti. Da bi se to postiglo web sadržaj trebao bi biti jasan, precizan i dobro oblikovan. Ovaj rad predstavlja model za procjenu upotrebljivosti web sadržaja temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Predloženi model formuliran je na skupu opisnih kriterija definiranih na način da daju numerički izlaz i stoga je pogodan za mjerenje, usporedbu, validaciju i poboljšanje upotrebljivosti web stranica s obzirom na njihov sadržaj. Ovaj rad također daje rezultate i analizu studije slučaja, te testiranje i validaciju predloženog modela.
Ključne riječi: web sadržaj, upotrebljivost, evaluacijski model, umjetna inteligencija

 

WEB CONTENT USABILITY EVALUATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract

The usability of a website starts with its content and often is defined as the easiness of use it. It is an indicator showing whether or not a website is effective, easy to navigate, and satisfying from the users’ point of view. Web content usability is comprised of learnability, memorability, readability, findability, reliability, and compatibility. To achieve this the web content should be clear, precise, and well-formatted. This paper presents a model of web content usability evaluation based on artificial intelligence. The proposed model is formulated on a set of descriptive criteria set on the way that gives a numeric output and is suitable for measuring, comparing, validating, and improving the usability of websites regarding their content. This paper also demonstrates results and analysis of the case study and testing and validation of the proposed model.
Key words: web content, user, usability, evaluation model, artificial intelligence

diana.bratic@grf.hr