Sljedivost podataka o porijeklu hrane pomoću pripadajućeg koda na ambalaži i povezanog ICT cloud rješenja

Traceability of food origin data using the corresponding code on the packaging and the associated ICT cloud solution

Dražen Crčić

Sveučilište Sjever

Sažetak

Kvaliteta i kontrola porijekla prehrambenih proizvoda postaju sve veći prioritet u prehrambenoj industriji. Krajnjim potrošačima je potrebno omogućiti transparentni uvid u životni ciklus namirnica, kao što su početak proizvodnje, mjesto i period uzgoja, vrijeme pakiranja hrane i sl. S druge strane, proizvođači su dužni posjedovati dokumentaciju o koracima proizvodnje i distribucije. ICT cloud rješenje za sljedivost podataka o porijeklu hrane omogućuje implementaciju oba procesa paralelno. Programsko rješenje je razvijeno u cijelosti pomoću web tehnologija i pohranjeno u cloud okruženju. Time je izbjegnuta potreba za instalacijom dodatnih programa i aplikacija kako na strani proizvođača, tako i na strani krajnjih korisnika. Za prikaz detalja o porijeklu hrane, potrebno je otisnuti pripadajući kod na ambalažu koji predstavlja redirekciju na povezane informacije o hrani smještene u cloud okruženju. Skeniranjem koda pomoću kamere na smartphone uređaju se preko web preglednika i online algoritama dohvaćaju te prikazuju sve relevantne informacije na zaslonu telefona, bez potrebe za instalacijom dodatnih aplikacija.
Ključne riječi: sljedivost hrane, ICT cloud rješenje, označavanje ambalaže hrane

Abstract

Quality and origin control of food products are becoming an increasing priority in the food industry. Consumers need to be insured with transparent insight into the lifecycle of food, such as the start of production, place and period of growth, the timestamp when the food was packaged, etc. On the other hand, producers are required to keep records and documentation on production and distribution steps. The ICT cloud solution for traceability of food origin data enables the implementation of both processes. The software solution was developed entirely using web technologies and it’s stored in a cloud environment. This avoids the need to install additional programs and applications on both the manufacturer's side and end-user's side. To get the details of the origin of the food, it is necessary to print the corresponding code on the packaging, which holds a redirection to the related information about the food, located in the cloud storage. By scanning the code using a smartphone camera, all relevant information is retrieved with a web browser and online algorithms, then displayed on the phone screen, without the need to install additional applications.
Key words: food traceability, ICT cloud solution, labeling food packaging

drazen.crcic@gmail.com