KREIRANJE 3D MODELA STUDENTSKOG KAMPUSA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU

Ana Marija Pleše, studentica, Darija Ćutić, mentor

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Sažetak

U ovom radu opisan je projekt dizajniranja i kreiranja 3D modela studentskog kampusa TVZ-a. Glavni cilj je bio osmisliti studentski kampus koji bi svojom funkcionalnošću i izgledom zadovoljio potrebe postojećih studenata TVZ-a, ali i pobudio interes i želju za studiranjem na TVZ-u budućim studentima. U Cinema 4D softveru su izrađeni zasebni modeli koji tvore finalni dizajn kampusa. U radu su opisani načini kreiranja zasebnih modela kampusa, njihova svrha te njihovo pozicioniranje na finalnom dizajnu kampusa. Za svaki zasebni 3D model, tj. segment finalnog dizajna kampusa objašnjena je njegova potreba za studente te svrha samog izgleda i dizajna.
Ključne riječi: 3D modeliranje, studentski kampus, Cinema 4D

CREATING A 3D MODEL OF THE STUDENT CAMPUS FOR THE ZAGREB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Abstract

This paper describes a project for designing and creating a 3D model of a TVZ student campus. The main goal was to design a student campus that would meet the needs of existing TVZ students with its functionality and appearance, but also arouse interest and desire for future students to study at TVZ. Separate models have been created in the Cinema 4D software to form the final design of the campus. The paper describes the ways of creating separate campus models, their purpose and their positioning on the final design of the campus. Need for students and the purpose of the layout and design are explained for each separate 3D model or the segment of the final campus design.
Keywords: 3D modeling, student campus, Cinema 4D