DIZAJN EDUKATIVNE RAČUNALNE IGRE NA TEMU: KLIMATSKE PROMJENE I ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Barbara Deskar, studentica, Jana Žiljak Gršić, mentor

Tehničko Veleučilište u Zagrebu

Sažetak

U radu se prikazuje projekt dizajna edukativne računalne igre koji je rađen na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu. Tematika igre usmjerena je na klimatske promjene i zaštitu životinja te je predviđeno kreiranje tematski prikladnih elemenata. Igra je zamišljena kao sustav labirinata organiziranih u razine gdje su glavni likovi životinje.
Praktični dio rada obuhvaća kreiranje vizualnog identiteta te detaljan prikaz izrade potrebnih grafičkih elemenata u obliku 3D modela. U želji da igra bude jednostavna i ležerna te primjerena mlađoj publici, opredijelila sam se za ideju 3D labirinta. Koncept labirinta je sam po sebi jednostavan- igrač mora pronaći izlaz iz strukture sa zidovima, birajući u svakom trenu jedan od nekoliko ponuđenih puteva. Ideja labirinta se činila prikladnom temi jer se za svaku od životinja može izraditi prikladni okoliš u kom obitava, te tako na indirektan način educirati igrače o staništima tih vrsta. Za pomoć kod izrade labirinta korištena je mreža određenih dimenzija i generirana referenca.
Koristeći Pen tool u programu Adobe Illustrator iscrtan je oblik arktičke lisice, prateći omjere dobivene skicom te je tako kreiran logo u 2D low poly stilu. Za grafičko sučelje igre izrađen je izgled menija, gumbi i tipografije. Kao dio vizualne definicije menija, u programu Cinema 4D je izrađen pozadinski low poly okoliš koji kao stanište odgovara znaku arktičke lisice.
Izrađeno je deset 3D modela različitih životinja s ugroženim staništem. Izrada pojedinog modela sveukupno traje dva do tri dana, ali to vrijeme varira ovisno o kompleksnosti i tome koliko je popravljanja pojedinih detalja- vrhova i poligona nužno na samom kraju izrade. Prva tri izrađena modela, točnije polarni medvjed, azijski slon i adelijski pingvin, bili su izrađeni metodom oblikovanja plohe što znači da je u početku umjesto cilindra ili kapsule u scenu dodana samo jedna ravna ploha, koja se oblikovala i izvlačila kako bi se dobila treća dimenzija. Kasnije je za preostale modele razvijena metoda temeljena na tehnici box modeliranja, u kojoj su osnova geometrijski 3D oblici koji se manipuliraju na sličan način. Iako se opisani proces može činiti univerzalno primjenjivim, postoje specifičnosti i posebne metode koje je potrebno prilagoditi svakoj zasebnoj životinji.
Kreirani su također setovi blokova koji predstavljaju stanište svake od životinja, od kojih se grade labirinti. Kao vizualizacija finalnog rezultata, kombinacijom navedenih elemenata, izrađene su dvije pregledne scene. jedna od njih je razina staništa snježnog zeca, dimenzija 10x10 blokova, izrađena od blokova zimskog okoliša, koji su zbog svog velikog broja grupirani u redove kako ne bi došlo do neorganiziranosti u radu. Finalno je u projekt dodan model snježnog zeca, te je cijela scena postavljena za renderiranje koristeći ustanovljene procese.