EKONOMSKI UČINCI NOVIH TEHNOLOGIJA NA GRAFIČKU INDUSTRIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

ECONOMIC EFFECTS OF NEW TECHNOLOGIES ON THE GRAPHIC INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Tomislav Ivančević1, Ljilja Ivančević2

1Poslovno veleučilište Zagreb,
2Tehničko veleučilište u Zagrebu

Sažetak

Uvođenje novih tehnologija u grafičkoj industriji donosi unaprjeđenje i ubrzavanje poslovnih procesa, ali je ujedno i izrazito kompleksan proces jer sa sobom donosi i niz rizika. Prvi problem kojim se uvijek susrećemo je financijski aspekt uvođenja novih tehnologija. Svaka tvrtka ima ograničavajuće financijske resurse koji postaju značajna zapreka za uvođenja novih tehnologija. Drugi aspekt je mogućnost usvajanja novih tehnologija i njihova pravilna implementacija u poslovne procese tvrtki u cilju postizanja optimalnih poslovnih rezultata. Treći aspekt je društveno, političko i ekonomsko okruženje u kojem sektor grafičke industrije RH djeluje. Svi ovi elementi određuju uspješnost primjene novih tehnologija u poslovnim procesima grafičke industrije te ukoliko se ne uzmu u obzir svi segmenti, implementacija novih tehnologija i njihovi ekonomski učinci mogu dovesti do negativnih učinaka. Namjera ovog rada je ukazati na ekonomske učinke u procesu uvođenja novih tehnologija u sektoru grafičke industrije RH, te trendove koji proizlaze uvjetovani istim.
Ključne riječi: Ekonomski učinci, nove tehnologije, grafička industrija, procesi, Hrvatska

Abstract

The introduction of new technologies in the printing industry brings the improvement and acceleration of business processes, but it is also an extremely complex process because it brings with it a number of risks. The first problem we always face is the financial aspect of introducing new technologies. Every company has limited financial resources that become a significant obstacle to the introduction of new technologies. Another aspect is the possibility of adopting new technologies and their proper implementation in the business processes of companies in order to achieve optimal business results. The third aspect is the social, political and economic environment in which the Croatian graphic industry sector operates. All these elements determine the success of the application of new technologies in the business processes of the printing industry, and if all segments are not taken into account, the implementation of new technologies and their economic effects can lead to negative effects. The intention of this paper is to point out the economic effects in the process of introducing new technologies in the sector of the graphic industry of the Republic of Croatia, and the trends that result from them.
Key words: Economic effects, new technologies, graphic industry, process, Croatia

tomislavivancevic13@gmail.com