TRENDOVI ZA BUDUĆNOST AMBALAŽE I PAKIRANJA

Denis Jurečić

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Sažetak

Razvojem novih tehnologija dolazi do promjena u industriji ambalaže i pakiranja. U radu su opisani pojmovi pametne, inteligentne i virtualne ambalaže. Nanotehnologija, 3D printeri i 3D skeneri koriste se u svrhu razvoja ambalažnih proizvoda kojima se stvara jedinstvena kombinacija sa dodatkom novostvorene vrijednosti. Nove metode u budućnosti će omogućiti elegantnost personalizacije i zaštite kroz kombinaciju različitih materijala, grafičkih i konstruktivnih rješenja te različitih sustava za oplemenjivanje površine ambalažnog proizvoda. 
Ključne riječi: Pametna ambalaža, budućnost, inteligentno pakiranje, virtualna ambalaža

 

FUTURE TRENDS IN PACKAGING

Abstract

The development of new technologies brings changes in the packaging industry. Smart, intelligent and virtual packaging are described in the paper. Nanotechnology, 3D printers and 3D scanners are used to develop packaging products which are a unique combination with the new added value. New methods in the future will make personalization and protection elegant through a combination of different materials, graphic and constructive solutions and systems for the enhancement of the surface of the packaged product.
Keywords: smart packaging, future, intelligent packaging, virtual packaging

denis.jurecic@grf.hr