Sustavni pristup zaštiti visokozaštićenih dokumenata

Antun Koren

Ključne riječi: Infracrvena grafika, INFRAREDESIGN, Vizualni spektar, Video animacija