Dizajn za  Banovinu 2040. - Zeleni prostor mogućnosti

Ulla Leiner Maksan1, Lana Petenel2, Jana Žiljak Gršić1, studenti1

1 Tehničko Veleučilište u Zagrebu
2 Institut za društvena istraživanja

Sažetak

Krajem 2021. godine stanovništvo Banije/Banovine suočeno je s posljedicama katastrofalnog potresa.  Uništeni su osnovni gospodarski i društveni resursi koji omogućavaju opstanak i razvoj svakodnevnog života stanovništva većih i manjih sela, mjesta te gradova u tom prostoru. Potaknuti zbivanjima i aktualnom temom cjelovite obnove koja uključuje društvenu i gospodarsku revitalizaciju te održivo gospodarenje prirodnim resursima pokrenuli smo sa studentima Informatičkog dizajna Projekt Banovina 2040. - ZELENI PROSTOR MOGUĆNOSTI. Studenti su navedenoj temi pristupili bez ograničenja u izričaju, kreiravši svoju viziju razvoja zapuštenih i katastrofama devastiranih krajeva Hrvatske. Osnovno polazište promišljanja obnove Banije/Banovine su njeni prirodni i ljudski resursi te se obnova promatra u kontekstu održivosti s naglaskom na društvenu ekologičnost, ekološku poljoprivredu, obnovljive izvore energije i demografsku obnovu.