Oblikovanje i dimenzioniranje elemenata proizvoda - balans između tehničkih i estetskih kriterija

Vladimir Ivan Markulin Grgić

Sažetak

Proizvod osim tehničkih mora zadovoljiti i estetske zahtjeve te očekivanja kupaca. Negdje se traži robustan izgled, a drugdje gracilnost izvedbe. Izbor materijala, tehnologičnost i funkcionalnost treba uskladiti s dizajnom. Dizajn komunicira s potencijalnim kupcem i korisnikom. On može sugerirati čvrstoću, pouzdanost, prestiž, performanse ili neku drugu kvalitetu proizvoda. Vrlo je važno respektirati činjenicu da tržišno etablirani proizvodi ugledne konkurencije kreiraju očekivanja potencijalnih kupaca glede dizajna. Danas se općenito smatra uspješnim onaj proizvod koji nije razočarao korisnika. Ako većina kupaca nekog proizvoda smatra da je njihovo korisničko iskustvo u skladu s obećanjem odaslanim dizajnom i cjelokupnim marketingom, riječ je dobro izbalansiranom proizvodu. Sve rečeno ne znači da važna uloga dizajna nije obmanjivanje - prikrivanje stvarne naravi proizvoda. Ta situacija je vrlo slična onome što se u lingvistici naziva lingvistikom laži. Riječ je o tome da je jedna od ključnih funkcija jezika skrivanje istine, odnosno kreiranje nove ili paralelne stvarnosti.
U radu je prikazan primjer ručke, gdje ergonomskom prilagodbom njenih dimenzija ljudskoj šaci automatski zadovoljavamo kriterij čvrstoće i krutosti. Priložen je i primjer lažnih završetaka ispušne cijevi i lažnih otvora za zrak na automobilima, kojima se sugeriraju sportske performanse. Pokazano je kako se dizajnom obloga A-nosača automobilskoga krova postiže privid njihove robusnosti. S druge pak strane dizajn može imati složenu ulogu - istovremeno obmanjivati i doprinositi funkcionalnosti - takav je slučaj oblaganje tankih nosivih štapova u aerodinamičko kućište - time se dobiva privid masivnijeg dimenzioniranja, ali se istodobno povećava funkcionalnost smanjenjem otpora zraka. Na primjeru ručnih satova pokazano je nekoliko različitih, ali uspješnih, odnosa između dizajna i funkcionalnosti.