PAMETNE SAMOLJEPIVE ETIKETE IZ ROLE – STUDIJA SLUČAJA I ANALIZA IZAZOVA TEHNOLOGIJE I GRAFIČKE KOMUNIKACIJE UZ ANALIZU POTRAŽNJE HRVATSKOG TRŽIŠTA

SMART PRESSURE SENSITIVE LABEL PRINTING IN ROLL – CASE STUDY AND ANALYSYS OF CHALLENGIES IN PRINT MEDIA TECHNOLOGY, GRAPHIC COMMUNICATION AND MARKET DEMAND IN CROATIA

Marošević Dolovski Ana, Pasanec Preprotić Suzana, Petković Gorana

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Sažetak

Današnji životni zahtjevi i prilike stavljaju naglasak na brzinu, kvalitetu i produktivnost za proizvođače etiketa. Etikete i ambalaža osvješćuju nas na sveprisutne mogućnosti stalnog rasta i promjene poslovanja za brendove i za potrošače. Jedna od najbitnijih činjenica koja se ne smije zaboraviti je da etiketa na polici mora izgledati odlično, ali mora biti i funkcionalna. U ovom radu dat je pregled tržišta pametnih samoljepivih etiketa koje se tiskaju iz role, s posebnim naglaskom na definiranje utjecajnih čimbenika za uporabu novih tehnologija. Pokazat ćemo bitne razloge zašto implementirati nove tehnologije s aspekta vlasnika tiskare – da li budućnost uspjeha leži u educiranju tiskara i studenata (buduće radne snage) kroz formalno i/ili praktično obrazovanje u području pametnih etiketa/ambalaže ili tajna uspjeha leži u činjenici da krajnji korisnici, konkurencija i industrija općenito utječu na tiskare da pod obavezno usvoje nove moderne tehnologije u svojim proizvodnjama.
Ključne riječi: pametna etiketa, samoljepiva etiketa, ambalaža, tisak etiketa, novi obrazovni programi

Abstract

Today's living demands and opportunities are placing an accent on speed, quality and efficiency for label printers. We must be aware of constant increasing opportunities for brands and consumers to change their business track with labels and packaging. One of most important facts that can't be overlooked is that a label must look good on the shelf, but it also must be functional. This paper gives analysis of smart pressure sensitive roll label market in Croatia, with focus on defining thrivers in applying new technologies. We will demonstrate reasons for implementation of new technology from the aspect of a printing house owners: does the success story lie in educating converters and students (future working force) on smart labeling processes through practical and/or formal education or are the end users and industries pushing label converters to adopt a new “must” in their own production - a smart pressure sensitive labeling process.
Key words: smart label, pressure sensitive label, packaging, label printing, novel education modules

amarosevicdolovski@grf.hr