INTERNETSKA PRODAJA KNJIGA

Ljiljana Matuško Antonić, Tin Antonić

Uvod

Prodaja robe, neposredna kupnja kao i pružanje usluga u trgovinama na malo radi zadovoljavanja svakodnevnih životnih potreba građana sve više ustupa mjesto prodaji putem interneta. Dostupnost širokog asortimana robe putem prodaje na daljinu potrošačima omogućuje obavljanje kupnje brže i povoljnije. Internet trgovina je oblik elektroničkog poslovanja koji se ostvaruje na način da se različiti asortimani proizvoda i usluga nude i naručuje putem interneta. Korištenjem internet prodaje robe i usluga, reklamiranje proizvoda, te omogućavanje potrošačima traženja podataka i usluge putem interneta pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje internet trgovine omogućuje povećanje prodaje roba i usluga, reklamiranje proizvoda većem broju potrošača, a potrošačima čini dostupnim širi asortiman kako roba tako i usluga.
Građani prilikom korištenja internetske mreže i usluga kao potrošači zaštićeni su zakonima Republike Hrvatske. Temeljna prava potrošača i slobodan pristup internetu ugrađeni su i u pravne okvire Europske unije. Korištenjem internetske mreže građanima kao potrošačima treba osigurati zaštitu njihovih osobnih podataka, a obrada osobnih podatka mora biti obvezna, poštena, zakonita i razmjerna. Prilikom kupovine roba ili usluga putem interneta svaki potrošač ima pravo primati jasne, točne i temeljite ključne informacije od trgovca o proizvodu ili usluzi prije ostvarivanja internetske kupnje. Direktivama Europskog parlamenta i Vijeća štite se prava građana prilikom korištenja internetske mreže i usluga.
Zakoni kojima se štite temeljna prava i načela građana prilikom korištenja internetske mreže i usluga reguliraju prava koja vrijede u svim državama Europske unije. Podizanje svijesti građana kao potrošača o njihovim pravima stvara sve više povjerenja u jedinstveno digitalno tržište.