Inteligentna i aktivna pakiranja

Petar Miljković1, Dean Valdec1, Diana Bratić2

1 Sveučilište Sjever, Medijski dizajn, Trg Ž. Dolinara 1, Koprivnica, Hrvatska
2 Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

SAŽETAK

Inovativna pakiranja (prehrana) zasnivaju se na razvoju inteligentnih i aktivnih načina komunikacije prema potrošaču čim se osigurava njihova kvaliteta odnosno kontrola njihovog sadržaja. Ugradnjom kontrolnih komponenti u ambalažu, produžuje se njen rok trajanja odnosno ostvaruje se obostrana komunikacija proizvođač-kupac s namjerom pružanja informacije o proizvodnom ciklusu i  načinu distribucije (prodaje). Napušta se tradicionalni način pakiranja s pasivnim pregradama koje ne odgovaraju novim trendovima i zahtjevima tržišta. Radio frequency identification tehnologijom provodi se dinamička uloga kontrole proizvoda gdje pohranjene informacije identificiraju proizvod u skladišnom prostoru ili na prodajnom mjestu. Kartice ili naljepnice s integriranom antenom šalju informacije primopredajniku koje preko sistema za praćenje proizvoda šalju povratni signal o jedinstvenom identifikacijskom kodu. Prikupljene informacije moguće je dalje obrađivati i korigirati.
Inteligentna pakiranja nadziru stanje proizvoda u ambalaži ne utječući direktno na sam proizvod (hranu) dok aktivna pakiranja svojom radnjom utječe na proizvod s namjenom produljenja njegovog roka trajanja. Njihova sinergija u obliku pametnog pakiranja poboljšava komunikaciju proizvođača i potrošača.

KLJUČNE RIJEČI: 2D barkod, aktivno pakiranje, indikatori, pametno pakiranje, senzori, RFID

 

E-mail: petar.miljkovic@unin.hr, dean.valdec@unin.hr, diana.bratic@grf.hr