ANALIZA I USPOREDBA EUROPSKE I HRVATSKE GRAFIČKE AMBALAŽNE INDUSTRIJE U COVID-19 VREMENIMA

Marošević Dolovski Ana1, Morić Marko2, Gjeldum Marko3

1 Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2 Sveučilište Sjever
3 Hrvatska gospodarska komora

Sažetak

Proizvodnja tiskane ambalaže danas čini više od 55% ukupno tiskanih proizvoda. Tiskana ambalaža zastupljena je kroz etikete, fleksibilnu ambalažu, valovite i kartonske kutije, plastičnu, metalnu, staklenu ambalažu i sl. Studije pokazuju da se 2/3 svih odluka o kupnji događa na mjestu kupovine. Tom činjenicom dodatno se naglašava važnost ambalaže kao tiskanog proizvoda. Kroz pozvano predavanje predstavit će se stanje grafičke ambalažne industrije u Hrvatskoj. Također, usporedit će se trendovi u Hrvatskoj s europskim trendovima tijekom COVID-19 pandemije. COVID-19 pandemija uzrokovala je velike promjene na tržištu koje su realne posljedice novog načina života i navika potrošača koje su zbog izvanrednih okolnosti i same bolesti nametnute na svjetsku populaciju općenito. Tijekom izlaganja poseban naglasak bit će na tržištu samoljepivih etiketa, analizi tržišta i trižišnim kretanjima u budućnosti.
Ključne riječi: ambalaža, etikete, trendovi, analiza tržišta, samoljepive etikete

 

ANALYSIS AND COMPARISON OF EUROPEAN AND CROATIAN GRAPHIC PRINTED PACKAGING INDUSTRY IN COVID-19 TIMES

Abstract

Today, the production of printed packaging makes up more than 55% of the total printed products. Printed packaging is represented through labels, flexible packaging, corrugated and cardboard boxes, plastic, metal, glass packaging, etc. Studies show that 2/3 of all purchase decisions occur at the point of purchase. This fact further emphasizes the importance of packaging as a printed product. The invited lecture will present the state of the graphic packaging industry in Croatia. Also, trends in Croatia will be compared with European trends during the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has caused major changes in the market that are real consequences of a new way of life and consumer habits that have been imposed on the world population in general due to extraordinary circumstances and the disease itself. During the presentation, special emphasis will be placed on the market of self-adhesive labels, market analysis and market trends in the future.
Keywords: packaging, labels, trends, market analysis, self-adhesive labels