Tiskarska produkcija biblioteke Ucrainiana Croatica. Prigodom 20 godina publikacija.

Jevgenij Paščenko

Ključne riječi: ukrajinsitika, Ucrainiana Croatica, ukrajinsko-hrvatske veze, hrvatsko ukrajinska suradnja