Životni vijek etikete u pivskoj industriji

Label lifetime in beer industry

Sven Sabol, Suzana Pasanec Preprotić

Grafički fakultet

Sažetak

Zaštitno lice svake boce, napitka napravljenoj od stakla, pa tako i pive je etiketa. Etiketa osim što identificira i promovira proizvod, ona također otkriva o kojem proizvodu se radi, njegovu cijenu, sadržaj, te mjesto, odnosno zemlju podrijetla. Pivska etiketa u grubo gledana govori upravo sve to, iz koje pivovare dolazi piva, od kojih je namirnica napravljena, kako se zove, koje je vrste, no za pravog pivovara ona je odraz umjetničke kreativnosti dizajnera.Upravo tisak na ambalaži se prvi otisnuo u obliku etikete. Najstarija etiketa otisnuta je drvenim klišejem 1800. godine u SAD-u, dok su višebojne etikete prvi put tiskane na kutiju cigareta 1888. godine tehnikom litografije. U radu će biti objašnjen životni vijek pivske etikete od trenutka same ideje pa sve do njene uporabe odnosno procesa recikliranja. Dotaknuti će se sami proces proizvodnje etikete, koji strojevi su potrebni za njeno stvaranje, vrste etiketa, njeno aktiviranje osnosno apliciranje na proizvod, kojim tehnikama je otisnuta ,te njene karakteristike. Čak i ako želite napraviti vlastito obrtničko pivo, u radu ćete moći naći način kako otisnuti odnosno personalizirati vlastitu etiketu. Svaka pivska etiketa iza sebe ima priču o tome kako je nastala i zaslužuje da bude ispričana.
Ključne riječi: Etiketa, životni vijek, pivo, aplikacija

Abstract

The face of every bottle, a drink made of glass, including beer, is the label. In addition to identifying and promoting the product, the label also reveals which product it is, its price, content, and the place or country of origin. Roughly speaking, the beer label says just that, from which brewery the beer comes, from which ingredient it is made, what it is called, what kind it is, but for a real brewer it is a reflection of the designer's artistic creativity. The oldest label was printed with a wooden cliché in 1800 in the USA, while multicolored labels were first printed on a box of cigarettes in 1888 using the lithography technique. The paper will explain the lifetime of the beer label from the moment of the idea to its use or recycling process. It will touch on the process of label production, what machines are needed to create it, the types of labels, its activation or application to the product, what techniques it is printed on, and its characteristics. Even if you want to make your own craft beer, you will be able to find a way to print or personalize your own label. Each beer label has a story behind it about how it was created and deserves to be told.
Key words: Label, lifetime, beer, application

svensabol1995@gmail.com