ANALIZA VLAČNE ČVRTOĆE KOD PERFORIRANE VALOVITE LJEPENKE ZA AMBALAŽU SPREMNU ZA IZLAGANJE NA POLICI

ANALYSIS OF TENSILE STRENGTH OF PERFORATED CORRUGATED BOARD FOR SHELF READY PACKAGING

Iva Šarčević1, Diana Gregor Svetec2, Dubravko Banić1

1 Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet,
2 Univerza u Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Sažetak

Perforacija na ambalaži spremnoj za izlaganje na police (Shelf Ready Packagning) ne smije narušiti stabilnost i čvrstoću kutije, a mora omogućiti brzo, lagano i sigurno razdvajanje u predviđenom smjeru. Veću učinkovitost pri konstruiranju upravo takve kutije omogućilo bi poznavanje mehaničkih svojstava valovite ljepenke s perforacijama. U ovom radu ispituje se vlačna čvrstoća perforirane valovite ljepenke. Korištene su 4 kvalitete valovite ljepnke E vala (111, 131, 177, 177L), sa 5 tipova perforacija (1/1, 2/2, 4/2, 6/2, 10/3) i 5 kuteva pod kojima su uzorci rezani (0°, 20°, 45°, 70°, 90°). Vlačna čvrstoća mjerena je na kidalici Instron na uzorcima dimenzija 50x200mm. Rezultati su pokazali da kut pozicioniranja perforacije uvelike utječe na vrijednost vlačne sile, pri čemu se različite kvalitete E vala uz isti tip perforacije vrlo slično ponašaju pri promjeni kuta, vrijednosti vlačne sile za kuteve od 0° i 20° znatno su manji od vrijednosti za kuteva 70° i 90°. Valovita ljepenka kvalitete E vala s oznakom 131 gotovo uvijek ima najviše vrijednosti vlačnih sila, dok su tipovi perforacije 6/2 i 10/3 sa najnižim vrijednostima vlačne sile.
Ključne riječi: vlačna čvrstoća, sekundarna ambalaža, perforacija, valovita ljepenka, E val

Abstract

The perforation on Shelf Ready Packaging should maintain box strength and must provide easy and safe separation in predictable manner. Knowledge of the mechanical properties of perforated corrugated board would improve efficiency in designing SPR. In this study tensile strength of perforated corrugated board was analyzed. Four types of corrugated board of E flute were tested (111, 131, 177, 177L), with five types of perforation (1/1, 2/2, 4/2, 6/2, 10/3) and five angles of cutting sample (0°, 20°, 45°, 70°, 90°). Instron tensile tester was used for mechanical testing of tensile properties. Dimension of the samples were 50x200 mm. The results showed that the angle of perforation position had a great impact on tensile force. Different qualities of E flute with the same type of perforation acted in a very similar manner while changing the angle of perforation position. Thereby the values of tensile force for angles 0° and 20° are significantly smaller than the values for angles 70° and 90°. Corrugated board of E flute quality marked 131 almost always had the biggest value of tensile force, while the types of perforation with the smallest values of tensile force were 6/2 and 10/3.
Key words: tensile strength, secondary packaging, perforation, corrugated board, E flute

iva.sarcevic@grf.unizg.hr