tiskarstvoidizajn@gmail.com   jana@ziljak.hr   tiskarstvo.dizajn@tvz.hr

Međunarodni znanstveno-stručni skup

TISKARSTVO I DIZAJN 2022

11. i 12. svibnja 2022., ZagrebZBORNIK RADOVA:
The Printing&Design Conference is under the auspices and it is supported by IC - the International Circle of Educational Institutes of Graphic-Media Technology and Management

aKonferencija T&D za grafičku tehnologiju, multimediju i vizualne komunikacije, dizajn i umjetnost tiska, stvorila je jednu od vodećih platformi za komunikaciju i objavljivanje radova u grafičkoj struci.

T&D okuplja profesionalce iz područja grafičkog inžinjerstva, dizajna, informatičare, e-izdavače, djelatnike iz tiskarske proizvodnje, vlasnike brendova, multimedijalne kreativce i inovatore u grafičkoj struci.

Tijekom događanja vodeći stručnjaci u grafičkoj industriji, inovatori, istraživači, znanstvenici, studenti i krajnji korisnici mogu procijeniti najnovija dostignuća u istraživanju i razvoju te naučiti kako to može utjecati na njihove osobne aktivnosti i poslovanje.

Cilj konferencije je postići pravi balans, od unutarnje strukture do pokretanja inovacija i kreativnosti.

The T&D Conference for Graphic Technology, Multimedia and Visual Communications, Design and the Art of Printing, has created one of the leading platforms for communication and publishing papers in the graphic profession.

T&D brings together professionals in the field of graphic engineering, design, computer science, e-publishers, employees from the printing industry, brand owners, multimedia creatives, and innovators in the graphic profession.

During the event, leading experts in the graphic industry, innovators, researchers, scientists, students, and end-users can evaluate the latest achievements in research and development and learn how they can affect their personal activities and business.

The aim of the conference is to achieve the right balance, from the internal structure to launching innovation and creativity.


Teme konferencije / Conference topics

1. Računalna grafika, dizajn i tisak / Computer graphics, design and printing
2. Digitalna sigurnost i zaštita podataka na grafičkim proizvodima / Digital security and data protection on graphic products
3. Forenzika u grafičkoj struci, vještačenja, sustavi zaštita / Forensics in the graphic profession, expertise, protection systems
4. Računalni informacijski sustavi i ispis podataka / Computer information systems and data printing
5. Dizajn i multimedija u E-obrazovanju i E-literaturi / Design and multimedia in E-education and E-literature
6. Dizajn ambalaže i grafičkih proizvoda / Packaging and graphic product design
7. Digitalni tisak na tekstilu / Digital printing on textile
8. Digitalni tisak na papiru i kartonaži / Digital printing on paper and cardboard
9. Obrazovanje u području dizajna i tiskarstva / Education in the field of design and printing
10. 3D modeliranje, 3D printanje / 3D modeling, 3D printing


Suorganizatori konferencije Tiskarstvo i Dizajn 2022 /
Co-organizers of the conference Printing and Design 2022

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - Centar za grafičko inženjerstvo
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Sveučilište Sjever, Varaždin - Koprivnica
Hrvatska gospodarska komora
Graphic Communication, Print-Media and Packaging Science and Technology
Graphic Arts Technology Study Direction, University of West Attica, Greece
HELGRAMED - the Hellenic Union of Graphic Arts and Media Technology Engineers
GRAPHMEDLAB - The Hellenic Graphic-Media Research Lab, University of West Attica
IC - International Circle of Educational Institutes of Graphic-Media Technology and Management
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology & Haryana State Government University, India
Sveučilište u Mariboru, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Inštitut za medijske komunikacije & Alma Mater Europaea – ECM, Maribor, Slovenija
Veleučilište Hrvatsko Zagorje, Krapina
Veleučilište u Rijeci
Grafička škola u Zagrebu, Hrvatska
Školska knjiga, Zagreb
Grafički zavod Hrvatske
Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije
Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb
Aircashwww.tiskarstvo.net

jana@ziljak.hr

tiskarstvo.dizajn@tvz.hr