High Volume Web Printing - possibilities and benefits

Mario Barišić

Sažetak

Istražuju se trendovi industrijskog rotacijskog otiskivanja u području velikih naklada. Radi se detaljna analiza, ključni tehnološki nedostaci, kao i komparacijske prednosti između pojedinih tehnologija. Daje se detaljna analiza, bazirana na znanstvenim metodama istraživanja, te se definiraju područja djelovanja svake od tehnologija.
Istražujući trendove i industrijske rutine, daju se prognoze i smjernice industrijskog razvoja, uloga i budućnost najznačajnijih tehnologija industrijskog rotacijskog otiskivanja, prvenstveno u području velikih naklada.
Kao rezultat rada, te kao znanstveni doprinos, izrađuje se swot analiza za svaku pojedinu tehnologiju iz koje se razmjerno jasno vidi trenutno stanje ali i pojekcija daljnih industrijskih smjernica razvoja. Smjernice daju i u području digitalnih tehnika otiskivanje, te se daju smjernice i prijedlozi hibridne industrijske grafičke proizvodnje, kako kao odgovor između digitalnih i analognih područja proizvodnje, tako i unutar samih konvencionalnih proizvodnih tehnika.

Ključne riječi

High wolume web printing, heatset printing technology, semi commercial printing technology, coldset printing technology

Uvod

Područje otiskivanja, kako je poznato, može se granati, ograničavati ili dijeliti po različitim segmentima – tehnološkim, industrijskim, s obzirom na statičnost ili dinamičnost otisnutih podataka, s obzirom na brzinu tiska i ukupni mogući volumen otiskivanja, te na razne dodatne načine.
U radu se znanstvenim principima i metodama, prije svega analize i sinteze, ali i detaljnom raščlambom i projekcijom karakterizacije i svojstava svake pojedine tehnologije po segmentima – daju nalazi i predlažu smjernice, budućnost i komparacijske prednosti svih ključnih tehnologija rotacijskog industrijskog otiskivanja, ograničeno na one tehnologije koje sudjeluju u industrijskom otiskivanju nakladničkih proizvoda.
Ključnim se čini rasčlaniti trendove, upravo u ovim područjima. Više je razloga za to. Prije svega, investicijski proces, s obzirom na industrijska svojstva, zasigurno je najizazovniji i najzahtjevniji. Dodatnu, u svakoj od faza prisutni su i kriju se određeni nedostaci, oni se, ako se detaljno ne detektiraju i istraže, mogu pokazati kao čimbenici tržišne nekonkurentnosti, čimbenici opstojnosti na tržištu, te čimbenici koji generiraju različite mogućnosti proizvodnosti i proizvodne efikasnosti.
Upravo radi činjenice što je ovo najizazovnije područje industrije otiskivanja, snažnim doprinosom, proizašlim iz ovoga rada, čine se preporuke, prognoze i smjernice ovih tehnologija u budućnosti.

Današnja rješenja za industrijski tisak velikih naklada nude brojne tehnološke varijable, mogućnosti, različite koncepte te potpuno različite namjene.
Kada govorimo o tisku velikih naklada (pritom se misli na tisak koji nije sasvim ekonomičan u sheetfed tehnologiji) mislimo na sva tehnološka rješenja u području naklada iznad 20 tisuća primjeraka. Danas na tržištu egzistira barem pet različitih tehnologija, rješenja i mogućnosti, u ovisnosti o tipu proizvoda, namjeni, statičnosti podataka, kvaliteti otiskivanja, te, općenito, brojnim dodatnim varijablama. Pritom uvijek imajmo na umu da se glavnina svih rješenja odnosi na tisak iz role tj. elemente rotacijskog otiskivanja.
Da bi se ispravno definirao investicijski ciklus, kao i sve industrijske potrebe, nužno je izvršiti detaljnu analizu potreba nas, potreba naručitelja naših proizvoda, karakteristika tržišta i tržišnih mogućnosti. Pritom je ključno odgovoriti na neka od slijedećih tehnoloških pitanja:

 • kakva nam je izlazna kvaliteta otiska nužna
 • da li su nam izlazni formati planiranih proizvoda isti, slični ili u potpunosti različiti, od slučaja do slučaja
 • koji su ključni proizvodi koje mislimo proizvoditi – radi li se o novinama, časopisima, marketinškim letcima, brošurama, novinskim insertacijama….
 • …ili možda o transakcijskom/ transpromocijskom tisku
 • mislimo li i na proizvodnju knjiga
 • da li su nam podaci fiksni i statični ili su nam nužni varijabilni podatci
 • da li su nam varijabilni podaci nužni u jednoj boji, u više boja, na maloj površini otiskivanja ili na cjelokupnoj površini otiskivanja.

Odgovori na ova pitanja, ali i brojna druga pitanja, odvest će nas do jedne od slijedećih tehnika otiskivanja:

 • heatset
 • coldset
 • semi- commercial printing
 • waterless printing
 • uv high volume printing
 • conventional printing with additional inkjet head upgrade
 • ponekad (ali samo ponekad) odvest će nas i u područje laserskog otiskivanja suhim tonerom.

Heatset printing technology – analiza trenutnih industrijskih karakteristika

Što je heatset tehnologija otiskivanja? Kada govorimo o hitset tehnologiji pritom mislimo na rotacijsko ofsetno otiskivanje uz podršku ubrzanog sušenja otiska vrućim zrakom,
otiskivanje u jednom prolazu u 4/4 (ili 5/5) boja u izvedbama, te tehnologiju u nekoj od slijedećih izvedbi:

 • rola-savinuti arak
 • rola-nesavinuti arak
 • rola-rola.

To su rotacije kapaciteta (u A4 stranicama) od 8 do 96 stranica u jednom prolazu,
brzine u području  30.000-65.000 araka na sat.

Istražimo li specifičnost karakterizacije ove tehnologije, možemo ju sažeti u slijedeće elemente:

 • ofsetni tisak najviše kategorije kvalitete
 • gramatura papira od 40-135 g/m2
 • naklada od 20.000 primjeraka na više
 • tisak časopisa, knjiga, reklamnih kataloga, prospekata, telefonskih imenika, magazina, tisak plakata
 • industrijska rješenja savijanja araka koja prate brzinu otiskivanja
 • savijanje je ujedno i ograničavajući faktor
 • moguće rješenje je i izlaz na arak koji podrazumijeva off-line savijanje i veću fleksibilnost.

Slijedi shematskih prikaza aktualnih trendova, s obzirom na kapacitet i broj stranica.

a

Izvor: Manroland

Iz grafikona je vidljiv trend koji slijedi porast potražnje za većim kapacitetima. Strojevi s 8 stranica danas su na tržištu zanemarivi, dok strojevi sa 16 stranica u jednom prolazu, iako su u tržišnom udjelu stabilni, vidljiva je njihova lagana stagnacija. Jedino mjesto porasta udjela strojevi su većih kapaciteta. Njihov udjel raste kao što raste i industrijski razvoj u ovom području. Iako na grafikonu nije vidljivo, danas su na tržištu prisutni i strojevi od 96 stranica.

Nužno je dodatno naglasiti i slijedeće:

 • investicija u rotacije velikih kapaciteta (npr. 80 str.) i do tri puta je veća od investicije u manju rotaciju (npr. 16 str)
 • rotacije se razlikuju po automatizaciji, nadogradnji aparata za savijanje, samom aparatu za savijanje, načinu manipulacije papirom u roli….i brojnim drugim elementima
 • velike rotacije (80-96 str.) svojim kapacitetom direktni su konkurent bakrotisku
 • rotacije istog kapaciteta, s obzirom na ugrađenu opremu, mogu se cjenovno razlikovati i nekoliko ml. eura
 • potrebni su ozbiljni građevinski radovi za prihvat ovakvih rotacija
 • rotacije su prilično nefleksibilne u pogledu kasnijih pomicanja a selidba rotacije troškovno doseže i 1 ml. eura.

U području novinske industrije i coldset tehnologije otiskivanja, nužno je suočiti se sa slijedečim značajnim elementima:

 • postoji izražena svijest o velikoj kompleksnosti okruženja unutar novinske industrije
 • novinska industrija nalazi se pred velikim izazovima, tj. već danas se intenzivno razvijaju drugačijii, fleksibilni biznis-modeli
 • na žalost, sve jasnije može se zaključiti da prolazi vrijeme investiranja u velike novinske sustave namijenjene tiskanju isključivo jednih dnevnih novina u izrazito velikoj nakladi (čast izuzetcima)
 • raste potreba za velikom dinamizacijom unutar izdavaštva i tiskarstva
 • razvijaju se novi, multiplatformski modeli izdavanja novina
 • teško je zamisliti ekonomsko opravdanje za investiciju  milijuna eura...katkad i desetaka milijuna....da bi se otiskivale novine u svega jednoj smjeni....ili u svega nekoliko sati.

Ovome je nužno pridodati i slijedeće:

 • raste potreba za cjelodnevnim iskorištenjem novinske rotacije
 • raste potreba za dodatnim poslovima i mogućnostima
 • čak niti formati samih novina nisu vječni niti stabilni - gotovo da i nema ozbiljnijih novinskih izdavača koji ne razmišljaju o smanjenju formata novina.....ili su to već i učinili
 • pojavljuju se razni oblici dodatnih poslova......hitset prilozi, romani, knjige, križaljke, telefonski imenici......
 • naravno, i zahtjevi za kvalitetom su drastično porasli
 • zahtjevi za racionalizacijom prisutni su na svim razinama......posada ljudi, utrošak repromaterijala, rast volumena proizvodnje u jedinici vremena.....
 • ukratko, izuzetno kompleksno vrijeme za novinske izdavače.....izuzetno kompleksno vrijeme za novinske tiskare.

Unutar novinske industrije, svakako je nužno definirati slijedeće ključne tehnološke elemente, sve vezane za tehnologiju:

 • koncepcija rotacije
 • broj tornjeva i kapacitet svakog tornja
 • broj izlaza
 • sistem izmjene ploča
 • sistem za pranje gumenih navlaka
 • kontrolni sistemi
 • sistemi obojenja i vlaženja
 • aparati za savijanje
 • dodatna oprema
 • novinski ekspedit.

Formati dnevnih novina u ovisnosti su o ovim parametrima:

 • u direktnoj ovisnosti o koncepciji novina
 • potrebno je analizirati trendove
 • potrebno je i analizirati uštede u potrošnji papira
 • uvijek je nužna svijest da i svega nekoliko centimetara formata novina znači stotine tisuća eura uštede (ili više) na godišnjoj projekciji.

Postoji još cijeli niz tehnoloških elemenata koje je potrebno definirati.

Projekcija razvojnih smjernica I swot analiza buduće tehnološke karakterizacije

Projicira se daljnja karakterizacija, putem swot analize, te se daju slijedeći nalazi.
Klučni elementi tehnološke snage mogu se sažeti u slijedeće karakteristike:

 •  kvaliteta
 •  brzina
 •  poznata tehnologija
 •  znanje i iskustvo
 •  veliki broj instalacija
 •  veliki output u kratkom vremenu
 •  standardizacija.

U području možebitnih, ali i egzistirajućih slabosti, sažima se u slijedećim karakteristikama:

 • investicija (4-12 ml. eura)
 •  prostor za stroj  + skladišni prostor
 •  vrijeme pripreme stroja
 •  otpad od role
 •  ukupni makulaturni primjerci
 •  aluminij, alkohol, pufer, kemikalije…
 •  skupo zbrinjavanje
 •  total amounth of colour.

U području dodatnih tržišnih mogućnosti, daju se slijedeće karakteristike:

 • CIP3, CIP4, JDF
 • QuickStart paketi automatizacije
 • dodatni mjerni i kontrolni uređaji
 • djelomična varijabilnost
 • moguće smanjenje broja makulaturnih primjeraka.

Ključne prijetnje koje će u budućnosti karakterizirati ovu tehnologiju jesu:

 • tehnologije koje nude varijabilnost
 • internet i pad naklade
 • odnos ponude i potražnje
 • pad cijena usluge
 • cijena aluminija
 • cijena papira
 • cijena zbrinjavanja.

Iz analize daju se jasno zaključiti prednosti i nedostaci heatset tehnologije otiskivanja. To je optimalno tehnološko rješenje za otiskivanje velikih nakladničkih proizvoda visoke kvalitete otiskivanja, uz dovoljne nedostatke i tržišne prijetnje koje je nužno kvalitetno upoznati prije možebitne odluke u investiciju.

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .