Korpusna lingvistika.
Ukrajinski jezik: problem lingvoekologij
e.

Yevgenij Pashchenko

Predočena tema se odnosi na problem očuvanja jezika u uvjetima obnavljanja neoimperijskih tradicija i potiskivanja nacionalnih jezika.
Povijesni aspekt.
Ukrajinski jezik spada u grupu istočnoslavenskih jezika. Drugi je prema veličini od slavenskih jezika. Povijesni razvoj ukrajinskog jezika svjedoči o dubokim korijenima, s obzirom na prostor razvoja etnosa. Ukrajina, prema geografskom položaju predstavlja prostor različitih migracijskih procesa još iz arhaičkih vremena. Povijesna dinamika se neminovno odrazila u jeziku koji sadrži elemente duboke arhaike. Međutim, povijesna sudbina se odrazila i na statusu ukrajinskog jezika. Ukrajina je kroz povijest doživljava različite intervencije izvana, najveće: mongolska (13. stoljeće), poljska (17. st.), njemačko nacistička (1940-1945). Najviše je trajala rusko-caristička (od 1654 do 1917) i rusko-sovjetska (1924-1991).
Jedan od izraza ruske imperijske politike bio u restrikcijama prema ukrajinskome jeziku.
Iz kronologije zabrana ukrajinskog jezika:
1690 – Proglašenje Moskovskim saborom anateme na knjige pisaca ukrajinskog baroka pisane tadašnjim ukrajinskim književnim jezikom.
1693 – Zabrana Moskovskoga patrijarha dovoziti u Moskvu ukrajinske knjige.
1709 – Naredba cara Petra I. o cenzuriranju ukrajinskih knjiga tiskanih u Moskvi.
1720 – Ukaz Petra I. o zabrani tiskanja novih knjiga na ukrajinskom u tiskarama Ukrajine a prigodom novih izdanja starih ukrajinskih knjiga ispravljati jezične razlike ad ne razlikuju se od ruskog.
1721 – Ukaz Petra I. o cenzuriranju ukrajinskih knjiga.
1729 – Ukaz cara Petra II. (unuka Petra I.) o obveznom prepisivanju s ukrajinskog na ruski svih državnih naredbi.
1755, 1766, 1769, 1775, 1786 – Zabrane crkvenog sinoda u Petersburgu tiskati ukrajinske knjige.
1769 – Ukaz sinoda o oduzimanju u stanovništva ukrajinskih bukvara i ukrajinskih tekstova iz crkvenih knjiga.
1784 – Rusificiranje početne prosvjete u Ukrajini.
1786 – Zabrana crkvenih službi na ukrajinskom, uvođenja ruskog izgovora u crkvenoslavenskim tekstovima. Naredba o obvezatnosti «čistoga ruskog jezika» u Kijevskoj akademiji.
1834 – Osnivanje Kijevskog imperatorskog sveučilišta s ciljem rusificiranja «Jugo-zapadnog kraja» (Ukrajine).
1847 – Pogrom Društva sv. Ćirila i Metodija u Kijevu, hapšenje i progonstvo intelektualaca, jačanje proganjanja ukrajinskog jezika, književnosti i kulture.
1847, 5 travanj – Hapšenje i progonstvo pjesnika Tarasa Ševčenka s osobnom naredbom cara: «pod surovu pratnju sa zabranom pisati i slikati».
1863 – Cirkular Valujeva, ministra unutarnjih poslova Rusije o zabrani tiskanja knjiga ukrajinskim jezikom u Ruskom imperiju.
1876 – Tajni Emski ukaz cara Aleksandra II. o zabrani uvoza iz inozemstva u imperij bilo-kojih ukrajinskih knjiga, zabrana ukrajinskog kazališta i tiskanja na ukrajinskom originalnih djela lijepe književnosti, tekstova ukrajinskih pjesama pod notama.
1881 – Zabrana proglašavanja crvenih propovijedi na ukrajinskom.
1888 – Ukaz cara Aleksandra III. o zabrani uporabe ukrajinskog jezika u službenim ustanovama i pokrštavanja djece ukrajinskim imenima.
1895 – Zabrana ukrajinskih knjiga za djecu.
1899, 1903 – zabrana ukrajinskog jezika na Arheološkom kongresu u Kijevu i otvaranja spomenika Ivanu Kotljarevsjkom u Poltavi.
1910 – Cirkular ministar Stolypina o zabrani stvaranja «inorodnih društava uključujući ukrajinska i židovska, neovisno o njihovim postavljenim ciljevima».
1914- Ukaz cara Nikolaja II. o likvidiranju ukrajinskog tiska. Zabrana u okupiranim ruskom vojskom Galiciji i Bukovini uporabe ukrajinskog jezika, tiskanja knjiga, medija.
1932 – Naredba CK o likvidiranju književnih organizacija i stvaranja jedinstvenog saveza pisaca SSSR.
1933 – Samoubojstvo ukrajinskog avangardnog pisca Mykoly Hvyljovogo kao protest proti pogroma boljševicima u ukrajinskoj kulturi.
1933 – Samoubojstvo Mykoly Skrypnyka, političkog lidera ukrajinizacija.
1932-1933 – organiziranje boljševicima masovnog genocida ukrajinskog seljaštva vještačkim gladi i masovno doseljavanje u ukrajinska sela ruskog stanovništva.
1933 – Odluka CK o zaustavljanju ukrajinizacije.
1933-1943 – Uništenje arhitektonsko-kulturnih spomenika širom Ukrajine, hapšenje i uništenje 80% cjelokupne ukrajinogovrne inteligencije.
1934 – Strijeljanje ukrajinskih pisaca prigodom ubojstva boljševika Kirova u Petrogradu.
1937 – Masovno strijeljanje zatočenih ukrajinskih pisaca, drugih predstavnika ukrajinske kulture  u logorima Solovki (prigodom 20. obljetnice oktobarskog prevrata u Peterburgu).
1938 - Staljinova naredba «O obvezatnom učenju ruskog jezika u nacionalnim republikama SSSR».
1938 – Jačanje rusifikacije Ukrajine naredbom niza partijskih odluka.
1939-1941 – Masovne represije, deportiranja Ukrajinaca u Sibir u priključenoj SSSR-u Zapadnoj Ukrajini.
1841 – Uništenje boljševicima u defenzivi Crvene Armije iz Ukrajine velikih grupa ukrajinskih političkih zatvorenika, djelatnika kulture, pisaca, prosvjetnih radnika.
1941 – Hapšenja i strijeljanja njemačkim okupatorima ukrajinskih nacionalista, pisaca.
1946 – Odluke CK usmjeren na iskorjenjivanje u ukrajinskoj književnosti, književnoj kritici, medijima nacionalnih ideja.
1951 – Publikacije u moskovskoj «Pravdi» proti ukrajinskih pisaca, umjetnika optuženih u izražaju ljubavi prema Ukrajini.
1958 – Odredba CK o neobvezatnom a «prema željama roditelja», osim ruskoga jezika, učenju ukrajinskog u ruskim školama Ukrajine.
1961- KPSS proglašava politiku «slijevanja nacija» i dalje rusifikacije saveznih republika.
1963 – Podređivanje nacionalnih akademija znanosti saveznih republika moskovskoj Akademiji znanosti SSSR.
1964 – Podmetnuti požar u Državnoj javnoj knjižnicu Akademije znanosti USSR uništenjem ukrajinskih raritetnih knjiga.
1965 – Prvi veliki valovi hapšenja ukrajinskih djelatnika širom Ukrajine.
1968 – Podmetnuti požari u kijevskim samostanima s knjižnicama.
1970-1972 - Niz represija širom Ukrajine proti ukrajinskih pisaca, kulturnih, crkvenih djelatnika.
1970 – Naredba o obrani disertacija samo na ruskom jeziku.
1978 – Direktiva Ministarstva prosvjete o pojačanom učenju i predavanju ruskog jezika u školama.
1979 – Usvajanje Taškentskom konferencijom novih rusifikatorskih metoda prema ne ruskim narodima SSSR.
1983 – Odluka CK KPSS o pojačanom učenju ruskog u školama, podjela razreda u ukrajinskim školama na dvije grupe i povećanje plaće profesorima ruskog jezika.
1989 – Odluka CK KPSS o jedinstvenom općedržavnom jeziku u SSSR-u.
1990 – Vrhovni Savjet SSSR usvojio je «Zakon o jezicima SSSR» kojim je  ruskom jeziku pružan status jedinstvenog službenog jezika u SSSR. 
Raspad sovjetskoga sistema, poslije razdoblja destabiliziranja, obilježen je postupnom tendencijom prema nacionalnome revitaliziranju. Međutim, zbog stoljećima ostvarivane velikodržavne politike smišljenoga potiskivanja ukrajinskog jezika, proces povratka nacionalnome jeziku ostvarivao se s poteškoćama. Ipak, dvadeset godina ukrajinske neovisnosti obilježeni su vidljivim rezultatima povratka ukrajinskog jezika. U isto vrijeme, pojavljuju se vidljive tendencije povratka neoimperijsjkim stavovima, ponovnog istiskivanja ukrajinskog jezika.
U okolnostima općih tendencija prema marginaliziranju nacionalnih osobitosti ekologija jezika postaje značajan zadatak, posebice u Ukrajini, koja je suočena s trajnim konfrontiranjem s antiukrajinizmom na vanjskoj i unutarnjoj razini. Veliki značaj ima mobiliziranje postojećih resursa i novih tehnologija u očuvanju, razvoju ukrajinskog jezika.
Jedan od značajnih sastojaka je stvaranje ukrajinskog nacionalnog jezikoslovnoga korpusa. Takav se stvara od 2004. u sustavu Nacionalne jezikoslovne baze Ukrajinskog jezično-informacijskoga fundusa Nacionalne Akademije znanosti Ukrajine.
Međutim, spomenute tendencije svestranog ograničavanja djelatnosti u sferi ukrajinistike mogu zakočiti taj proces. Važan značaj ima međunarodno afirmiranje ukrajinskog jezičnog problema. Ne manje veliku ulogu odigrava obogaćivanje metoda stvaranja korpusne lingvistike novim spoznajama. U tome smjeru je neophodno razvijati i ukrajinsko-hrvatsku suradnju, uzajamno upoznavanje s dosezanjima hrvatske informatike. Taj pravac, nažalost još uvijek ostaje nedovoljno aktualiziran.

Resume

Yevgenij Pashchenko 

Corpus linguistics. 
Ukrainian language: linguoecologic problem.

 


Presented topics relating to the problem of preservation of language in terms of restoring neoimperijskih traditions and suppression of national languages. Fate also affected the status of Ukrainian language. One of the terms of Russian policy was imperijske restrictions in the Ukrainian language. From the chronology of ban on the Ukrainian language. However, twenty years of Ukrainian independence have been marked by the visible results of the return of Ukrainian language. At the same time, there are visible trends return neoimperijsjkim attitudes, re-flooding the Ukrainian language. In the circumstances, the general trend towards the marginalization of the national peculiarities of ecology of language becomes an important task, especially in Ukraine, which is faced with a permanent confrontation with antiukrajinizmom the external and internal level. However, twenty years of Ukrainian independence have been marked by the visible results of the return of Ukrainian language. At the same time, there are visible trends return neoimperijsjkim attitudes, re-flooding the Ukrainian language. In the circumstances, the general trend towards the marginalization of the national peculiarities of ecology of language becomes an important task, especially in Ukraine, which is faced with a permanent confrontation with antiukrajinizmom the external and internal level, great importance is the mobilization of existing resources and new technologies in the preservation, development of the Ukrainian language. 
One of the most important ingredient is the creation of the Ukrainian national linguistic corpus. This created since 2004. the system of national linguistic database Ukrainian language and the information holdings of the National Academy of Sciences of Ukraine. 
In this direction, it is necessary to develop the Ukrainian-Croatian cooperation, mutual knowledge from reaching the Croatian Informatics. This route, unfortunately, still remains under-actualized. 
  
Keywords: Ukrainian, Russian Empire, Ukrainian-Croatian cooperation

 

Резюме

Євген Пащенко

Корпусна лінгвістика. Проблеми української мовної екології.

У доповіді актуалізується проблема збереження українського мовного фонду. Відзначено історичний аспект з показом репресивної політики стосовно української мови. Відзначено, що на сучасному етапі помітні тенденції відновлення імперської великодержавної політики щодо статусу української мови. У захисті українського мовного фонду велике значення має подальше створення і розвиток корпусної лінгвістики в Україні. Наголошено на необхідності розвитку українсько-хорватського співробітництва в галузі інформатики.  

Ключові слова: українська мова , російська імперська політика, українсько-хорватське співробітництво

 

 

 

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .