Pripremanje Web sadržaja za tisak (na primjeru HTML form elementa putem Processinga)

Maja Turčić, Stipe Predanić

Problem ispisa web stranica zbog neprilagođenosti samog sadržaja od strane web projektanata dovodi do nečitljivosti, neadekvatne tipografije, razmještaja elemenata te sveukupnog dizajna. Grafičko oblikovanje je zavisno o mediju te mora biti drugačije ukoliko je namijenjeno web-u odnosno ispisu. Iako postoje mogućnosti pripreme web stranica ispisu većina web projektanata ih ne koristi.
U ovom članku predlažemo rješenje u vidu aplikacije koja određeni web sadržaj (HTML form element) priprema za tisak u obliku PDF dokumenta koristeći open-source jezik Processing.  Primjenom ovog sustava omogućujemo korisnicima kreiranje dokumenata prilagođenih ispisu preoblikovanjem elemenata odabrane web stranice uključujući korisnički unos sadržaja.
ključne riječi: HTML, Processing, PDF

Uvod

Iako potreba za ispisom Web sadržaja raste, Web projektanti ne pružaju adekvatne prilagodbe tim sadržajima. Web tehnologije namijenjene za ispis postoje, ali se rijetko koriste. Sadržaj je potrebno različito oblikovati za prikaz na ekranu, mobitelu  ili tisku, odnosno, zavisan je o mediju. Osim  konevrzije iz aktivnog u statični sadržaj važno je prilagoditi tipografiju i prijelom.
Riješenje ovih problema mi nudimo u obliku aplikacije napisane u Processing jeziku otvorenog tipa. Putem dostupnih knjižnica se preuzima HTML sadržaj Web stranice, preoblikuje te kao završni rezultat nudi PDF dokument spreman za ispis.

Problemi ispisa Web stranica

Dostupnost informacija u obliku namijenjenom za ekran smanjuje potrebu za ispisom tih informacija, međutim, izobilje sadržaja koji stoji na raspolaganju,a nije se mogao dobiti u papirnom obliku u kombinaciji sa rastućim intresom i količinom podataka na Interenetu, održava potrebu za ispisom visokom. Ukupan broj korisnika koji ispisuju sadržaj sa Web-a neminovno raste.
Nažalost, mnogi autori Web stranica ne pružaju mnogo pažnje tim potrebama.  Uspoređujući printanje s osobnog računala i sa Web-a važno je primijetiti razlike. Web stranice su namijenjene ekranu, sadržaj je primaran i mora izgledati dobro na raznim uređajima i veličinama ekrana, mnogo elemenata Web stranica nije namijenjeno ispisu (animacije, video, zvuk...), iako autor može pripremiti Web za ispis nezna na kakvom uređaju će se taj dokument printati (u boji, lasreski, za slike).  Ispis Web stranice podrazumjeva koverziju iz aktivnog u statični sadržaj (prvenstveno linkovi, navigacija). Ukoliko autor prilikom oblikovanja ne razmišlja o ekranu i papiru istovremeno, sadržaj, čitljivost, značenje i stil mogu biti izgubljeni.
Postoji određena vrsta stranica koje neće nikada biti potrebno printati, ali i stranice koje uključuju sadržaj unesen od strane korisnika (npr forme) koji je posebno praktičan na papiru. Međutim ukoliko Web projektant ne uključi stilove namijenje za ispis ili ne kreira posebnu HTML stranicu namijenjenu isključivo ispisu, korisnik nema mnogo opcija dobiti željeni rezultat.

Dostupne Web tehnologije

W3C je razvio tehnologije namijenjene pripremi web starnica za tisak. Sve te tehnologije su razvijene sa ciljem da beplatno mogu biti implementirane u web starnicu, ali i da mogu biti korištene na svim platformama i uređajima.
SVG Print
Scalable Vector Graphics je dvodimenzionalni grafički programski jezik koji se bazira na XML-u. SVG Print koristi SVG jezik za kreiranje grafički bogatog formata opisa stranice, sličnog Postscriptu i PDF-u. Primarno je namijenjen rješenjima vezanim za tisak u poduzećima (memorandumi, kuverte, dopisi...) ali i za manje korisnike. Ključne prednosti su priprema bogate dvodimenzionalne grafike (vektori, tekst, slike, gradijenti, debljine linije), mogućnost prijeloma na više stranica, ugrađivanje fontova, rasterski efekti, kolor profili, integriranost sa XML-om. Može se koristiti za prijelom starnica koje razumiju uređaji za tisak; arhiviranje XML formi; dijeljenje dokumenata za tisak putem web-a; dinamička izrada dokumenata spremnih za tisak.

XHTML Print

HTML je sveprisutan jezik za Web. Postoji i XML verzija HTML-a: XHTML. XHTML Print cilja primarno na kućne printere, niskih cijena, gdje bi koristio mobitel za ispis web stranice ili fotografije putem Bluetooth tehnologije i XHTML Printa. Ključne prednosti su priprema teksta i rasterske grafike, tablice i CSS, stiliziranje, više stranica, jednostavnost implementacije, poznati jezik, XML implementacija. Može se koristiti kao jezik za prijelom stranica koji razumiju tehnologije za ispis te dinamična izrada dokumenata iz malih uređaja.

XSL-FO

XSL tehnologije uključuje XSLT jezik za transformiranje baziran na XML-u i XML baziran jezik za stiliziranje XSL-FO. Glavni cilj XSL-a je da omogući korisnicima da trasformiraju svoje XML dokumente u format pripremljen za visoko kvalitetan ispis. Formating Objects jezik sadrži elemente specifično oblikovane za profesionalan prijelom, uključujući kontrole za automatsku paginaciju, fusnote, napredne funkcije obrade teksta itd. Ključne prednosti su: bogata podrška za tekst, kompleksne mogućnosti prijeloma, XSLFO može ugraditi druge formate (kao SVG Print), prijevod bilo kojeg XML formata, XML implementacija, mnoge implementacijeotvorenog tipa (open source).  Koristi se za automatsko generiranje materijala za ispis u raznim formatima iz jednog XML izvora, XSLT se može koristiti za izradu dokumenata drugih formata osim XSL-FO, najprije HTML za Web stranice.

CSS Print

CSS je jezik koji se koristi za stiliziranje HTML stranica. Osim što nudi mogućnosti stiliziranja Web stranica, nudi i mogućnost kreiranja stilova zavisno o mediju (npr. za ispis, televiziju, projektore...). Stilovi uključuju opis stranice, njene veličine, pozadine, fontova, slike, isključivanje teksta, leading, margine...
CSS dopušta web developeru da kreira specifične stilove za pojedine medije.

Plug-in

Neki Web preglednici imaju mogućnost ugradnje plug-inova kojima je olakšano ispisivanje, ali i odabir sadržaja i njegovog  izgleda za ispis.

Processing

Processing je programski jezik otvorenog tipa (open source) i okruženje za one koji žele kreirati slike, animacije i interakcije. Zamišljen je za edukaciju osnova kopjterskog programiranja unutar vizualnog konteksta. Programski jezik Processing-a je oblikovan za generiranje i modificiranje slika. Početnici mogu programirati nakon osnovnih instrukcija, a napredni korisnici mogu koristiti i izrađivati knjižnice  sa dodatnim mogućnostima i funkcijama. Ovaj sistem omogućava oblikovanje kompjuterske grafike i interakcijskih tehnika uključujući vektorke i rasterske crteže, procesiranje slika, kolor modele, evente, mrežnu komunikaciju, i objektono orijentirano programiranje. Knjižnice jednostavno proširuju Processing mogućnosti za npr. generiranje zvuka, primanje i slanje podataka u raznim formatima, importiranje i eksportiranje 2D i 3D formata dokumenata.
Processing se trudi aplicirati duh inovacije open source softvera u umjetničkoj domeni. Vjerojatno se ovaj jezik ne bi razvio u ovoj mjeri da nije otvorenog tipa. Pojedinci se uključuju u njegov razvoj pa je i moguća njegova besplatna distribucija, pogodan posebno za ljude koji nemogu kupiti skupe softvere velikih korporacija. Osim u kreiranju i ekspanziji programa, pojednici također rado dijele svoje radove u zajednici te si međusobno pomažu.
Processing programi se jednostavno eksportiraju na Web, osnova jezika i dodatne knjižnice koriste Javu. Kada se Processing program pokrene prevodi se u Java program zahvaljujući čemu se može pokretati na Webu ili kao aplikacija za Linux, Macintosh ili Windows. Omogućuje jednostavno kreiranje softvera za crtanje, animaciju, reakciju na okruženje, a programi se jednostavno prošire za integraciju u dodatne medije kao audio, video i elektroniku.
U osnovi Processing ima ograničene mogućnosti (slike, animacija, rekacije na miša i tipkovnicu). Međutim, vrlo se lako proširi pomoću knjižnica koje se dijele na 2 vrste:  osnovne i dodane. Osnovne dolaze sa Processingoma uključuju video, Net, Serial, OpenGL, PDF Export, SVG Import... Dodane knjižnice kreiraju korisnici te dijele sa drugima na Processing web stranici a uključuju razna područja od simulacije fizike do alata za kontrolu ili dodatne formate. Pomoću PDF export knjižnice moguće je eksportirati kreiranu grafiku/sliku/tekst u oblik PDF dokumenta.
Tekst Web stranica podliježe drugačijim tipografskim pravilima nego tekst namijenjen ispisu. Tekst na ekranu zahtjeva dodatno razmatranje u svrhu komunikacije i čitljivosti. Slova na ekranu se sastoje od piksela, a kvaliteta njihova prikaza ovisi o rezoluciji dotičnog ekrana. Ekrani imaju manju rezoluciju od ispisa na papiru pa su stoga razvijene tehnike poboljšanja izgleda teksta na ekranu. Anti-aliasing tehnike koriste sive piksele na rubovima znakova kao kompenzaciju rezolucije ekrana.
U Processing-u  se za prikaz teksta font najprije mora konvertirati u VLW format. VLW format sprema svako slovo abecede kao sliku. Prije samog korištenja, nakon što je font kreiran, mora se učitati i postaviti kao trenutni font. Postavlja se pozicija teksta te opcionalno širina i visina. Processing sadrži funkcije kojima kontroliramo prikaz samog teksta. Možemo mijenjati veličinu, leading i poravnavanje. Može se također izračunati širina pojedinog znaka ili grupe znakova. Fontovi se prikazuju kao slike, a ne vektori. Veličina i leading se definiraju u pixelima. Poravnanavnje teksta je moguće na tri načina: lijevo, centar i desno.
ProHTML dodana knjižnica omogućava Processingu da od HTML dokumenta i pretvori ga u ustrojstvo stabla. Ta struktura sadrži različite HTML elemente kao npr. <form> . ProHtml pruža mogućnost iteracije kroz strukturu HTML dokumenta te dohvata njegovih elemenata i atributa. Namjena ove knjižnice je izgradnja alata koja omogućuje vizualizaciju strukture HTML dokumenta te jednostavno procesiranje sadržaja.
PDF export knjižnica je ugrađena u sam Processing te omogućava ispis PDF datoteka direktno iz Processinga.  Grafike se mogu povećavati i smanjivati i ispisivati u velikim rezolucijama.  Pri korištenju teksta u Processingu koji namjeravamo eksportirati u  PDF možemo koristiti fontove koje nam ta knjižnica podržava te zadržati tekst u tekstualnom obliku ili koristiti neki svoj font koji tada mora biti smješten u data  folder unutar foldera sa kodom, ali je pretvoren u sliku. Nažalost korištenjem fontova dostupnih pomoću knjižnice nije moguće ispisivati hrvatska slova i dijakritike, a pomoću vlastitog fonta je.

Aplikacija

a

 

b

c Zaključak

Rastom količine informacija na Internetu, raste i broj korisnika koji taj sadržaj ispisuje, većinom na kućnim pisačima. Web projektanti najčešće ne koriste dostupne Web tehnologije koje omogućuju prilagodbu sadržaja namijenjenog prvenstveno ekranima onomu za ispis.
U ovom članku pokazujemo moguće riješenje u obliku aplikacije napravljene u Processing-u. Processing pomoću svojih, ali i eksternih knjižnica može preuzeti HTML sadržaj; taj sadržaj se zatim pročišćava od nepotrebnih aktivnih elemenata te prilagođava tipografski za ispis. Kao rezultat se kreira PDF dokument pripremljen za ispis na printeru. Zbog toga što je Processing jezik otvorenog tipa (open-source), ovu aplikaciju je moguće nadograđivati ili mijenjati prema vlastitim željama i potrebama.
Pomoću ove aplikacije omogućujemo korisnicima da bilo koju Web stranicu adekvatno pripreme za ispis bez obzira na prvotnu namjenu i dizajn.

Literatura

Casey R., Fry B., Processing A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007, ISBN: 978-0-262-18262-1
Greenberg I., Processing Creative Coding and Computational Art, Apress, New York, USA, 2007, ISBN-13: 978-1-59059-617-3
http://www.w3.org/2004/02/Printing.html
http://www.w3.org/TR/WD-print-970626
http://www.w3.org/Printing/iiprnt.html
http://processing.org/
http://processing.org/reference/libraries/

 

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .