Višejezični rječnik grafičke struke za automatizirano vođenje  tiskarske proizvodnje

Dijana Posavec

Sažetak

U radu je prikazan konceptualni model sa pripadajućim standardiziranim rječnikom grafičke struke, koji se koristi pri digitalnom upravljanju grafičkim strojevima pod XML tehnologijom. Prezentirani su rezultati istraživanja i problematika koja je vezana uz  kreiranje višejezične baze podataka. Predložena rješenja omogućuju da svaki djelatnik može s potpunim razumijevanjem koristiti i ažurirati digitalni radni nalog. Takav rječnik primjenjiv je neovisno o kojem se materinjem jeziku, narječju ili dijalektu radi, razlikama u strukovnom grafičkom obrazovanju djelatnika, te u različitim fazama grafičke proizvodnje.
Predložen je formalizam u provođenju standardizacije rječnika grafičke struke. Postavljeni su normativi u digitalnom obliku kao baze podataka, koji omogućuju modeliranje grafičkih sustava, a time i provjeru tvrdnje o pravilnom upravljanju.
Stvoreni višejezični rječnik sadrži nekoliko stotina stručnih pojmova i riječi. Takav rječnik služi kao tehnička podrška i pomoć u međusobnoj komunikaciji unutar faza tiskarske proizvodnje, korištenjem digitalnog radnog naloga.
Navedeni rječnik potreban je radi što boljeg i efikasnijeg korištenja moderniziranog strojnog parka, a sve više ovisi i o fluktuaciji radne snage, kako domaćih tako i stranih djelatnika.

Prijedlog rječnika za uvođenje XML baze podataka

Pojavom JDF formata temeljenog na XML zapisu, uvelike se krenulo u razvoj standardizacije grafičkih procesa u tiskarstvu. Sama standardizacija se tako dugo neće moći adekvatno provoditi i integrirati u tiskarske pogone, dok se na svima prihvatljiv način, ne opišu norme i procesi, putem formaliziranog rječnika grafičke struke. Stvaranje višejezičnog rječnika početak je standardizacije, a sama XML struktura zahtjeva organiziranje komunikacijskog strukovnog rječnika.

Rječnikom tiskarstva otvara se cesta zbližavanja tiskarskih metoda organiziranja proizvodnje, kalkulacije, vođenja skladišta, iskorištavanje sveukupnih kapaciteta strojeva u tiskarama. Internet tehnologija u tiskarskoj primjeni, mora se osloniti na jezik koji je nezavisan i od proizvođača strojeva i od krajnjeg korisnika u tiskari.

Rječnik je početak ozbiljnje suradnje konkurencije, a u cilju unapređenja svih parametara tiskarske proizvodnje. "Integracija" preko novog tiskarskog rječnika postaje realnost. Naglašava se prisutnost nacionalnog jezika, a to ukazuje na potrebu temeljitog obrazovanja o novim standardima koji se najavljuju kroz JDF i CIP4.

Područje grafičke terminologije obuhvaća stotine stručnih pojmova i riječi, koje su specifične i razumljive samo osobama unutar struke. Zbog toga je dozvoljeno da se u samu JDF terminologiju uvodi nacionalni jezik, a ne isključivo neki od svjetskih jezika. Jedna od mogućnosti koju nam pruža primjena XML-a i JDF-a unutar grafičkih procesa je i biranje jezika pod kojim će operativni sustav pojedinog stroja raditi (slika 1).

a

Slika 1.  XML prikaz mogućnosti izmjene engleskog, hrvatskog ili slovenskog rječnika

 

Rječnik za opis grafičkih procedura podrazumjeva pojmove (riječi) kao što su rezanje na trorezaču, količine na sat, format, debljina, sabiranje, falcanje, broj pregiba, broj prolaza, broj ploča, vrijeme izmjene ploča, pokrivenost bojom, voluminoznost i mnoge druge pojmove koji ne pripadaju hrvatskom službenom jeziku, već imaju velikim djelom izvorište u germanskom govornom području. Razlog tome leži u činjenici da tiskarstvo ima svoje korijene u Njemačkoj (Gutenberg), te da je najrazvijenija grafička industrija njemačka, pa su i najzastupljeniji tiskarski strojevi njemačke proizvodnje (Heidelberg, MANRolland, idr). S druge strane, povijesno gledano, naše geografsko područje pripadalo je nekada savezu u kojem je njemački jezik bio službeni jezik našeg podneblja. Zbog navedenih razloga upotreba engleskog jezika pri standardizaciji grafičkih procesa, te prilikom stvaranja formalizma rječnika, se maksimalno izbjegava, jer praksa pokazuje da ga osobe koje rade na tiskarskim strojevima ne koriste, pa je stoga nefunkcionalan i neupotrebljiv.

Strojeve koji imaju JDF bazu temeljenu na engleskom jeziku, u našim tiskarskim pogonima isključuju se i nastavlja se raditi ručnim putem, bez automatizacije. Engleski
jezik koristi se samo u svrhu komunikacije između djelatnika na stroju i programera, koji radi algoritamsko povezivanje, te je udomaćen u grafičkoj pripremi kao posljedica sljedivosti DTP-a.

Ovako predloženi rječnik grafičke struke dozvoljava stare riječi koje imaju izvorište u njemačkom jeziku, kao tzv. uporabni jezik struke, no isto tako imaju i nacionalna obilježja. Takav rječnik razvijao se stoljećima, koristio se u olovnom slogu, u fotoslogu, te još uvijek funkcionira na današnjim suvremenim tehnološki visokorazvijenim strojevima.

Pojavom visoko sofisticiranih informatiziranih strojeva, nije potrebno uvoditi neki novi rječnik, već se vrlo lako implementira stručni jezik uvriježen u grafičkoj struci. Takvim jezikom služe se i neke druge srodne grane, poput izdavača, nakladnika i dizajnera kako bi na svima razumljiv način definirali i odradili posao.

Vrednovanje JDF-a u tiskarskoj struci utemeljeno je upravo na tome da se vrlo lako mogu implementirati čak i pojedini dijalekti i narječja kroz informacijski sustav samog stroja. Na taj način takve strojeve mogu adekvatno koristiti i oni djelatnici, kojima je do sada veliki problem predstavljao upravo neki od stranih jezika, najčeće engleski ili njemački, pod kojim je operativni sustav pojedinog tiskarskog stroja (slika 2. i slika 3). Riječi unutar baze podataka imaju i svoj prijevod na engleski jezik, radi lakše komunikacije informatičar (programer) – tiskar (grafičar).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:param name="araka">(sheets)</xsl:param>
  <xsl:param name="araka_papira_za_stroj">Sheets of paper for the machine</xsl:param>
  <xsl:param name="araka_skladiste">Warehouse sheets</xsl:param>
  <xsl:param name="araka_skladiste_kg">Warehouse (kg)</xsl:param>
  <xsl:param name="bez_prve_pripreme">WITHOUT 1ST. PREPARATION</xsl:param>
  <xsl:param name="boja_kg">Color (kg)</xsl:param>
  <xsl:param name="Boje">Colors</xsl:param>

 <xsl:param name="Brisi">Delete</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_araka_plan_za_stroj">Number of planned sheets for the machine</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_boja">Number of colors</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_doradnih_araka">Number of finishing sheets</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_garnitura">Number of sets</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_izmjena_istog_seta_ploca">Number of changes of the same set of plates</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_mutacija">Number of mutations</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_mutiranih_boja">Number of colors that are mutated</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_otisaka">Number of printed pieces</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_ploca">Number of plates</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_ploca_plan">Number of planned plates</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_priprema_stroja">Number of machine setups</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_prolaza_1_arka">Number of 1st sheet passes</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_razlicitih_araka">Number of various sheets</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_razlicitih_setova">Number of various sets</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_stranica">NUMBER OF PAGES</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_stranica_plan">Number of planned page</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_kom">Price/pc</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_boje">Price of the cost of color</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_laka">Price of the cost of varnish</xsl:param>
  <xsl:param name="Cijena_troska_mat">Price of the cost of material</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_papira">Price of the cost of paper</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_ploca">Price of the cost of plates</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_stroja">Price of the cost of machine</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_ukupno">Total price</xsl:param>
  <xsl:param name="d_kom">Next/pc</xsl:param>
  <xsl:param name="detaljno">Detailed</xsl:param>
  <xsl:param name="Dodaj">Add</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_dorade">Finishing addition</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_po_prolazu">Addition by pass</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_za_boju">Addition for color</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_za_doradu_ar">Additional sheets for finishing</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_za_tisak_ar">Additional sheets for printing</xsl:param>
  <xsl:param name="dorada">FINISHING</xsl:param>
  <xsl:param name="dotisak">SURPRINT</xsl:param>
  <xsl:param name="format_arka_mm">Sheet format (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="format_po_specifikaciji_mm">Format specifications (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="format_stranice_mm">Page format (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="format_strojnog_arka_mm">Machine sheet format (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="ID">ID</xsl:param>
  <xsl:param name="ime_faze">PHASE NAME</xsl:param>
  <xsl:param name="ino">INO</xsl:param>
  <xsl:param name="iskljuci_pranje">DISABLE WASHING</xsl:param>
  <xsl:param name="iskljuci_pripremu_sw">DISABLE SW PREPARATION</xsl:param>
  <xsl:param name="iz_arka">From sheet</xsl:param>
  <xsl:param name="Jed_mjere">Unit size</xsl:param>
  <xsl:param name="Jedin_cijena">Unit price</xsl:param>
  <xsl:param name="kb">BOOK BLOCK</xsl:param>
  <xsl:param name="Kolicina">Quantity</xsl:param>
  <xsl:param name="korice">HARD COVER</xsl:param>
  <xsl:param name="kvaliteta">Quality</xsl:param>
  <xsl:param name="lak">VARNISH</xsl:param>
  <xsl:param name="Lak">Varnish (kg)</xsl:param>
  <xsl:param name="lak_kg">Varnish (kg)</xsl:param>
  <xsl:param name="MATERIJALI_AUTOMATSKI">MATERIALS--AUTOMATIC</xsl:param>
  <xsl:param name="MATERIJALI_DODATNI">ADDITIONAL MATERIALS</xsl:param>
  <xsl:param name="max_moguci_broj_stranica">Max. possible number of pages on the machine sheet</xsl:param>
  <xsl:param name="mutacije">MUTATIONS</xsl:param>
  <xsl:param name="Mutacije">Mutations</xsl:param>
  <xsl:param name="na_sebe">ON ITSELF</xsl:param>
  <xsl:param name="naklada">Edition</xsl:param>
  <xsl:param name="naklada_faktor">Edition factor</xsl:param>
  <xsl:param name="naklada_faze">Edition phase</xsl:param>
  <xsl:param name="NAKLADA_FAZE_RUCNO">EDITION OF MANUAL PHASE</xsl:param>
  <xsl:param name="Naziv">Name</xsl:param>
  <xsl:param name="normirana_brzina_stroja">Standard machine speed</xsl:param>
  <xsl:param name="odustani">Cancel</xsl:param>
  <xsl:param name="omot">SOFT COVER</xsl:param>
  <xsl:param name="osobni_dodatak">Individual addition</xsl:param>
  <xsl:param name="ovitak">BOOK JACKET</xsl:param>
  <xsl:param name="papir_narucitelj">PAPER-CUSTOMER</xsl:param>
  <xsl:param name="plastifikacija">PLASTIFICATION</xsl:param>
  <xsl:param name="plastifikacija_dodatak">Plastification addition</xsl:param>
  <xsl:param name="pokrivenost_bojom">Coverage</xsl:param>
  <xsl:param name="predlist_zalist">FRONT/BACK ENDPAPERS</xsl:param>
  <xsl:param name="printaj">Print</xsl:param>
  <xsl:param name="reducirano">Reduced</xsl:param>
  <xsl:param name="spremi_kao_predlozak">Save as template</xsl:param>
  <xsl:param name="spremi_u_listu">Save to list</xsl:param>
  <xsl:param name="stare_narucitelja">Number of old customer's plates</xsl:param>
  <xsl:param name="teska_forma">HEAVY FORM</xsl:param>
  <xsl:param name="Tip">Type</xsl:param>
  <xsl:param name="tip_posla">Type of work</xsl:param>
  <xsl:param name="Trosak">Expenses</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_izmjene_ploca">Cost of changing plates</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_pranja">Cost of washing</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_pripreme">Cost of preparation</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_tiska">Cost of printing</xsl:param>
  <xsl:param name="ukupni_dodatak">Total number of additions</xsl:param>
  <xsl:param name="V2_KALK">V2 CALC</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_izmjene_ploca">Changing plates time</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_pranja">Washing time</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_pripreme">Preparation time</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_stroja_h">Machine time(h)</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_tiska">Printing time</xsl:param>
  <xsl:param name="za_doradu">for finishing</xsl:param>
  <xsl:param name="za_tisak">for printing</xsl:param>
  <xsl:param name="zahtj_dor">EXTENSIVE FINISHING</xsl:param>
  <xsl:param name="prilog">SUPPLEMENT</xsl:param>
  <xsl:param name="format_skladisnog_arka_mm">Storage sheet format (mm)</xsl:param>
  </xsl:stylesheet>

Slika 2. XML prikaz prijevoda rječnika grafičke struke hrvatsko engleskog jezika

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:param name="araka">(pol)</xsl:param>
  <xsl:param name="araka_papira_za_stroj">Pol papirja za stroj</xsl:param>
  <xsl:param name="araka_skladiste">Pol v škladišču</xsl:param>
  <xsl:param name="araka_skladiste_kg">Škladišče (kg)</xsl:param>
  <xsl:param name="bez_prve_pripreme">BREZ 1. PRIPRAVE</xsl:param>
  <xsl:param name="boja_kg">Barve (kg)</xsl:param>
  <xsl:param name="Boje">Barve</xsl:param>
  <xsl:param name="Brisi">Briši</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_araka_plan_za_stroj">Število pol plan za stroj</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_boja">Število barv</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_doradnih_araka">Število pol za dodelavo</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_garnitura">*Broj garnitura</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_izmjena_istog_seta_ploca">Število menjav enakega kompleta plošč</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_mutacija">*Broj mutacija</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_mutiranih_boja">*Broj boja koje se mutiraju</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_otisaka">Število odtisov</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_ploca">število plošč</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_ploca_plan">Število plošč plan</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_priprema_stroja">Število priprav stroja</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_prolaza_1_arka">Število prehodov 1 pole</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_razlicitih_araka">Število različnih pol</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_razlicitih_setova">Število različnih kompletov</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_stranica">ŠTEVILO STRANI</xsl:param>
  <xsl:param name="broj_stranica_plan">Število strani plan</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_kom">Cena/kos</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_boje">Cena stroška barve</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_laka">Cena stroša laka</xsl:param>
  <xsl:param name="Cijena_troska_mat">*Cijena troška materijala</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_papira">Cena stroška papirja</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_ploca">Cena stroška plošč</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_troska_stroja">Cena stroška stroja</xsl:param>
  <xsl:param name="cijena_ukupno">Cena skupaj</xsl:param>
  <xsl:param name="d_kom">D/kos</xsl:param>
  <xsl:param name="detaljno">Detajlno</xsl:param>
  <xsl:param name="Dodaj">*Dodaj</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_dorade">Dodatek dodelave</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_po_prolazu">Dodatek po prehodu</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_za_boju">Dodatek za barvo</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_za_doradu_ar">*Dodatak araka za doradu</xsl:param>
  <xsl:param name="dodatak_za_tisak_ar">*Dodatak araka za tisak</xsl:param>
  <xsl:param name="dorada">DODELAVA</xsl:param>
  <xsl:param name="dotisak">*DOTISAK</xsl:param>
  <xsl:param name="format_arka_mm">Format pole (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="format_po_specifikaciji_mm">Format po specifikaciji (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="format_stranice_mm">Format strani (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="format_strojnog_arka_mm">Format papirja za tisk (mm)</xsl:param>
  <xsl:param name="ID">ID</xsl:param>
  <xsl:param name="ime_faze">IME FAZE</xsl:param>
  <xsl:param name="ino">INO</xsl:param>
  <xsl:param name="iskljuci_pranje">IZKLJUČI PRANJE</xsl:param>
  <xsl:param name="iskljuci_pripremu_sw">IZKLJUČI PRIPRAVO SW</xsl:param>
  <xsl:param name="iz_arka">Iz pole</xsl:param>
  <xsl:param name="Jed_mjere">Enota mere</xsl:param>
  <xsl:param name="Jedin_cijena">Cena po kosu</xsl:param>
  <xsl:param name="kb">KB</xsl:param>
  <xsl:param name="Kolicina">Količina</xsl:param>
  <xsl:param name="korice">PLATNICE</xsl:param>
  <xsl:param name="kvaliteta">Kvaliteta</xsl:param>
  <xsl:param name="lak">LAK</xsl:param>
  <xsl:param name="Lak">Lak</xsl:param>
  <xsl:param name="lak_kg">Lak</xsl:param>
  <xsl:param name="MATERIJALI_AUTOMATSKI">MATERIALI AVTOMATSKO</xsl:param>
  <xsl:param name="MATERIJALI_DODATNI">MATERIALI DODATNI</xsl:param>
  <xsl:param name="max_moguci_broj_stranica">Max. število strani na tiskovni poli</xsl:param>
  <xsl:param name="mutacije">*MUTACIJE</xsl:param>
  <xsl:param name="Mutacije">*Mutacije</xsl:param>
  <xsl:param name="na_sebe">NA OBRAČANJE</xsl:param>
  <xsl:param name="naklada">Naklada</xsl:param>
  <xsl:param name="naklada_faktor">Naklada faktor</xsl:param>
  <xsl:param name="naklada_faze">Naklada faze</xsl:param>
  <xsl:param name="NAKLADA_FAZE_RUCNO">*NAKLADA FAZE RUČNO</xsl:param>
  <xsl:param name="Naziv">Naziv</xsl:param>
  <xsl:param name="normirana_brzina_stroja">Normirana brzina stroja</xsl:param>
  <xsl:param name="odustani">Prekini</xsl:param>
  <xsl:param name="omot">OVOJ</xsl:param>
  <xsl:param name="osobni_dodatak">Osebni dodatek</xsl:param>
  <xsl:param name="ovitak">OVITEK</xsl:param>
  <xsl:param name="papir_narucitelj">NAROČNIKOV PAPIR</xsl:param>
  <xsl:param name="plastifikacija">PLASTIFICIRANJE</xsl:param>
  <xsl:param name="plastifikacija_dodatak">Plastificiranje dodateki</xsl:param>
  <xsl:param name="pokrivenost_bojom">Pokritost</xsl:param>
  <xsl:param name="predlist_zalist">PREDLIST/ZALIST</xsl:param>
  <xsl:param name="printaj">*Ispis</xsl:param>
  <xsl:param name="reducirano">Reducirano</xsl:param>
  <xsl:param name="spremi_kao_predlozak">Shrani kot predlogo</xsl:param>
  <xsl:param name="spremi_u_listu">Shrani v listo</xsl:param>
  <xsl:param name="stare_narucitelja">*Broj ploča starih/naručitelja</xsl:param>
  <xsl:param name="teska_forma">TEŽKA FORMA</xsl:param>
  <xsl:param name="Tip">Tip</xsl:param>
  <xsl:param name="tip_posla">Tip dela</xsl:param>
  <xsl:param name="Trosak">Strošek</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_izmjene_ploca">Strošek menjave plošč</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_pranja">Strošek pranja</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_pripreme">Strošek priprave</xsl:param>
  <xsl:param name="trosak_tiska">Strošek tiska</xsl:param>
  <xsl:param name="ukupni_dodatak">Skupni dodatek</xsl:param>
  <xsl:param name="V2_KALK">*V2 KALK</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_izmjene_ploca">Čas menjave plošč</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_pranja">Čas pranja</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_pripreme">Čas priprave</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_stroja_h">Čas stroja (h)</xsl:param>
  <xsl:param name="vrijeme_tiska">Čas tiska</xsl:param>
  <xsl:param name="za_doradu">*za doradu</xsl:param>
  <xsl:param name="za_tisak">*za tisak</xsl:param>
  <xsl:param name="zahtj_dor">*ZAHTJ. DOR.</xsl:param>
  <xsl:param name="prilog">*PRILOG</xsl:param>
  <xsl:param name="format_skladisnog_arka_mm">*Format skladišnog arka (mm)</xsl:param>
  </xsl:stylesheet>

Slika 3. XML prikaz prijevoda rječnika grafičke struke hrvatsko slovenskog jezika

Za kreiranje višejezičnog rječnika grafičke struke, snimala se komunikacija među djelatnicima u pogonima velikih tiskara u Hrvatskoj i Sloveniji. Govor se snimao unutar tiskarskih pogona i to, od procesa do procesa, od faze do faze, sa svim svojim elementima. Na taj način prikupljeni su primjeri od kojih je kompletiran rječnik, a koriste ga stari i mladi grafički inženjeri. Stvorena je baza od nekoliko stotina riječi koje opisuju grafičku terminologiju (slika 4).

prijevod_id

hrv

slo

engl

1

Adresa

Naslov

Address

3

Aktiviraj

Aktiviraj

Activate

4

Aktiviraj automatski

Aktiviraj avtomatsko

Activate automatically

5

Aktiviraj ručni

Aktiviraj ročno

Activate manually

6

AKTIVIRANE FAZE
RADNOG NALOGA

AKTIVIRANE FAZE
DELOVNOG NALOGA

ACTIVATED  PHASES OF
WORK ORDER

7

AKTIVIRANI NALOZI

AKTIVIRANI NALOGI

ACTIVATED ORDERS

10

aktivirano

aktivirano

activated

11

Araka iz skladišta

Pol iz skladišča

Sheets from warehouse

12

Araka iz tiska

Pol iz tiska

Sheets from print

13

Araka papira za stroj

Pol papirja za stroj

Sheets of paper for the machine

14

Araka skladište

Pol v škladišču

Warehouse sheets

16

BEZ 1. PRIPREME

BREZ 1. PRIPRAVE

WITHOUT 1ST. PREPARATION

17

Boja

Barva

Color

18

BOJA-ARAK

BARVA-POLA

INK-SHEET-FED

19

BOJA-ROTO

BARVA-ROTO

INK-WEB-FED

20

Boje

Barve

Colors

21

BOJE

BARVE

COLORS

22

boje

barve

colors

23

Boje KB

Barve KB

Book block colors

24

Boje korice

Barve platnice

Hardcover colors

25

Boje omot

Barve

Softcover colors

26

Boje ovitak

Barve ovitek

Book jacket colors

27

br

št

no.

28

Br. Ponude

Št. Ponudbe

Offer number

29

Br.raz.araka

Št. razl.pol

No. of diff.sheets

35

Broj boja

Število barv

Number of colors

36

Broj doradnih araka

Število pol za dodelavo

Number of finishing sheets

37

Broj izmjena istog
seta ploča

Število menjav enakega
kompleta plošč

Number of changes of the
same set of plates

38

BROJ KALK.

ŠTEVILKA KALK.

NUMBER OF CALC

39

Broj otisaka

Število odtisov

Number of printed pieces

40

Broj ploča

število plošč

Number of plates

41

Broj ploča plan

Število plošč plan

Number of planned plates

42

Broj ponude

Številka ponudbe

Offer number

43

Broj priprema stroja

Število priprav stroja

Number of machine setups

44

Broj prolaza 1 arka

Število prehodov 1 pole

Number of 1st sheet passes

45

BROJ RADNOG NALOGA

ŠTEVILKA DELOVNOG NALOGA

WORK ORDER NUMBER

46

Broj različitih araka

Število različnih pol

Number of various sheets

47

Broj različitih setova

Število različnih kompletov

Number of various sets

48

BROJ RN

ŠTEV. DN

WO NO.

49

Broj stranica

Število strani

Number of pages

53

Broj verkova

Število tisk. Členov

Number of printing stations

54

Brzina

Hitrost

Speed

55

Brzina/h

Hitrost/h

Speed/h

56

cijena

cena

price

57

CIJENA

CENA

PRICE

58

Cijena (arka)

Cena (pole)

Price (sheet)

59

Cijena (kg)

Cena (kg)

Price (kg)

60

Cijena ploče

Cena plošče

Plate price

61

Cijena po količini

Cena po količini

Price per quantity

62

cijena po komadu

cena po komadu

price per piece

63

Cijena podešavanja falcerice

Cena nastavitve zgibalke

Price for folding machine adjustments

64

Cijena podešavanja ljepljenja

Cena nastavitve lepljenja

Price for gluing adjustments

65

Cijena pranja

Cena pranja

Washing price

66

Cijena pripreme

Cena priprave

Price of the preparation

67

Cijena sata

Cena ure

Price per hour

68

Cijena sata podesavanja
ljepljenja

Cena ure nastavitve
lepljenja

Hourly price  for gluing
adjustments

69

Cijena sata podešavanja
falcerice

Cena ure nastavitve zgibalnega
aparata

Hourly price for folding machine
adjustments

70

Cijena stroja

Cena stroja

Price of the machine

71

Cijena troška boje

Cena stroška barve

Price of the cost of color

72

Cijena troška laka

Cena stroša laka

Price of the cost of varnish

73

Cijena troška ljepila

Cena stroška lepila

Price of the cost of glue

74

Cijena troška papira

Cena stroška papirja

Price of the cost of paper

75

Cijena troška ploča

Cena stroška plošč

Price of the cost of plates

76

Cijena troška stroja

Cena stroška stroja

Price of the cost of machine

77

Cijena ukupno

Cena skupaj

Total price

78

Cijena/ kom

Cena/kos

Price/pc

79

CijenaPripreme

CenaPriprave

Preparation price

95

DATUM AKTIVIRANJA

DATUM AKTIVIRANJA

DATE OF ACTIVATION

96

DATUM GENERIRANJA

DATUM GENERIRANJA

GENERATING DATE

97

DATUM GENERIRANJA

DATUM GENERIRANJA

GENERATING DATE

98

DATUM ZAVRŠETKA

DATUM ZAKLJUČKA

COMPLETION DATE

99

Debljina

Debelina

Thickness

100

Debljina KB

Debelina KB

Book block thickness

101

Debljina proizvoda

Debelina proizvoda

Product thickness

107

Dobavljač

Dobavitelj

Supplier

108

Dodaci

Dodatki

Additions

109

Dodatak

Dodatek

Addition

111

Dodatak dorade

Dodatek dodelave

Finishing addition

112

Dodatak po prolazu

Dodatek po prehodu

Addition by pass

113

Dodatak za boju

Dodatek za barvo

Addition for color

114

DODATNI MATERIJAL

DODATNI MATERIAL

ADDITIONAL MATERIAL

115

Dohvati

Primi

Get

122

dorada

dodelava

finishing

123

Dorada Adm.

Dodelava Adm.

Finishing Admin.

124

Doradna faza ID =

Faza dodelave ID=

Finishing phase ID =

125

DUPLO

DVOJNO

DOUBLE

126

Evidencijski broj

Evidenčna številka

File number

127

Faktor

Faktor

Factor

128

Faktor cijene

Faktor cene

Price factor

129

Faktor vremena

Faktor časa

Time factor

130

FALCANJE

ZGIBANJE

FOLDING

131

Faza je vezana za
faze dorade:

Faza je vezana za
faze dodelave:

Phase is related to the
processing phases:

132

Faze radnog toka

Faze delovnega toka

Workflow phases

133

Fazni materijal

Fazni material

Phased material

134

Fiksno

Fiksno

Fixed

135

Format

Format

Format

138

Format arka (mm)

Format pole (mm)

Sheet format (mm)

139

Format po specifikaciji (mm)

Format po specifikaciji (mm)

Format specifications (mm)

140

Format stranice

Format stranice

Page format

141

Format stranice (mm)

Format strani (mm)

Page format (mm)

142

Format stroja

Format stroja

Machine format

143

Format strojnog arka

Format papirja za tisk (mm)

Machine sheet format (mm)

144

Format X

Format X

Format X

145

Format Y

Format Y

Format Y

157

Grafički proizvodi

Grafični proizvodi

Graphic products

158

Gramatura

Gramatura

Grammage

191

IME DODATKA

IME DODATKA

NAME OF ADDITION

192

IME FAZE

IME FAZE

PHASE NAME

193

Ime papira

Ime papirja

Name of paper

194

IME PAPIRA

IME PAPIRJA

PAPER NAME

195

IME PLOČE

IME PLOŠČE

PLATE NUMBER

196

Ime ploče

Ime plošče

Plate name

197

Ime posla

Naziv dela

Job name

603

tisak

tisk

print

606

tisak arak

tisk pola

Sheetfedprint

607

Tisak dodatak

Dodatek za tisk

Addition for print

609

Tisak iz arka

Tisk iz pole

Sheet-fed print

610

Tisak iz role

Tisk iz role

Web-fed print

613

tisak roto

tisk rola

web-fed print

615

Tisak-arak

Tisk-pola

Print sheet-fed

616

TISAK-DODATAK

TISK-DODATEK

PRINT-ADDITION

622

Tiskarski stroj

Tiskarski stroj

Printing machine

623

TR (tisak roto)

TR (tisk roto)

WF (web-fed print)

624

travanj

april

April

625

Trošak

Strošek

Expenses

626

Trošak izmjene ploča

Strošek menjave plošč

Cost of changing plates

627

Trošak materijala

Strošek materiala

Expenses for material

628

Trošak pranja

Strošek pranja

Cost of washing

629

Trošak pripreme

Strošek priprave

Cost of preparation

630

Trošak stroja

Strošek stroja

Machine expenses

631

Trošak tiska

Strošek tiska

Cost of printing

643

ukupna cijena

skupna cena

total price

644

Ukupna cijena faze

Skupna cena faze

Total price of phase

645

Ukupna težina

Skupna teža

Total weight

646

Ukupni dodatak

Skupni dodatek

Total number of additions

.

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.  Prikaz dijela rječnika grafičke struke za opis procedura u grafičkoj
proizvodnji sa pripadajućim prijevodom na engleski i slovenski jezik

Uvidom u stvoreni rječnik može se zaključiti da su riječi unutar grafičke struke za pojedine procese i faze, ostale iste još od vrijemena uporabe olovnog sloga. To dokazuje da nema velikih promjena ili potrebe za posebnom doradom takvog rječnika i da kao takav dobro funkcionira. Naravno da novi grafički procesi i nove faze rada, uvode i nove riječi, pa se rječnik konstantno proširuje i ažurira. Na osnovu takvih metoda prikupljeni su normativi koji obuhvaćaju ne samo brojke već i riječi struke.
Obilazeći i snimajući svakodnevni govor unutar tiskarskih pogona kako hrvatskih tako i slovenskih, ispostavilo se da postoje određene razlike u komunikaciji stručnih termina između pojedinih tvrtki, a obilježeni su pojedinim dijalektnim narječjem, povezanim s geografskim položajem.

Problem formaliziranja grafičkog rječnika teško je rješiv i potrebno je puno vremena da bi se u potpunosti formalizirao i kroz edukacijske sustave uveo kao standard u tiskarske pogone. Stoga je puno brže i lakše kreirati rječnik grafičke struke sa pripadajućim dijalektima. Pojavom tako velike i obuhvatne informatizacije i standardizacije unutar grafičkih procesa, tvrtke nužno moraju pratiti trend razvoja u informacijskih tehnologija, kako bi u potpunosti mogle iskoristiti kapacitete svojih strojeva i biti konkurentne na tržištu. Stoga djelatnici moraju znati koristiti tako visokoautomatizirane strojeve. I upravo radi toga potrebno je stvarati vlastiti grafički rječnik kao opći, sa određenim podvarjantama s obzirom na geografski položaj i dijalekte kojima se komunicira unutar pojedinih tiskarskih tvrtki.

Danas se takav grafički rječnik, do određene mjere formaliziran, ugrađuje u komandni sustav JDF formata koji funkcionira unutar XML struktrure. Sve dok XML struktura nije bila definirana na takav način, dotle ni visoko informatizirani strojevi nisu na adekvatan način bili korišteni. Tek kada su informatičari preveli rječnik u algoritme i postavili bazu XML zapisa, čija je postavljena struktura bazirana na predloženom riječniku (koji predstavlja standard unutar grafičke struke), uočen je napredak u korištenju automatiziranih strojeva unutar tiskarskih procesa.

Sve dok nije stvoren rječnik koji je standardiziran i implementiran u JDF sa mogućnošću biranja jezika i dijalekata, visoko automatizirana tehnologija nije se koristila unutar grafičkih procesa. Takav standardizirani rječnik omogućio je pravilan rad visokosofisticiranih i automatiziranih strojeva unutar grafičke struke.
Stvoreni rječnik je kompletiran i obuhvaća cijelo područje grafičke struke, od kalkulacija do grafičke dorade, pa se njegova primjena očituje s jedne strane u razvoju školstva, a s druge strane omogućuje da se tiskarski strojevi pod JDF tehnologijom, sa svim svojim prednostima počinju koristiti unutar tiskarskih pogona.

Bez obzira na kvalitetu i visoko informacijsko tehnološku razvijenost tiskarskog stroja, ne mogu se iskoristiti sve njegove mogućnosti i prednosti, ako osobe koje rukuju njime ne razumiju jezik pod koji radi.

Važno je napomenuti da uvođenje standardizacije i formalizma nije nešto što je počelo od jučer. Rječnika grafičke struke star je 500 godina, i bez njega se neće koristiti ni CTP, ni bilo koji drugi moderni stroj.
Stolno izdavaštvo (Desk Top Publishing), kao tehnološka novina koja se pojavila prije dvadesetak godina, mogla se primijeniti u grafičkoj pripremi tek nakon što je izvršena digitalizacija olovnih slova. Nastankom DTP nije se izmišljala nova tipografija, već se većina pravila i odnosa koji su se stotinama godina razvijali i poboljšavali, koriste se i danas, samo u drugačijem obliku ili zapisu. Stara pravila o čitljivosti pisma i tipografiji koja su stoljećima dorađivana, primjenjuju se i važe i danas u digitalnom dobu, kako bi se unaprijedio prijenos informacije tiskanim metodama.

Doba stare grafičke struke stvorilo je ne samo slova već i karakteristike opisa slova (bold, italic, underline), što predstavlja jedan od elemenata rječnika za daljnje međusobno sporazumijevanje. U navedenim okvirima je samo prevedeno u jedan novi zapis, odnosno novi milje.
Spajanje konvencionalne grafičke terminologije s algoritmima za izradu baze normativa, početni je korak u uvođenju informacijskih sustava na bazi JDF metode. U pitanju su mnoge varjable s veoma stručnim značenjem. To je rječnik koji se ne upotrebljava u školskim primjerima konverzacije, te zbog toga omogućuje korištenje nacionalnih termina. Takav stručni rječnik pretpostavlja angažiranje stručnih timova koji poznaju strojni park, grafički jezik, proizvode, te rječnik izdavača, dizajnera i grafičara. JDF metoda i njezina primjena, izvanredno je područje objašnjavanja nužnosti timskog rada. Možda je i to razlog zašto se kvalitetna primjena najbolje pokazuje u velikim pogonima. Male tiskare još uvijek pribjegavaju hibridnim rješenjima.

 

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .